Dags att regionen sätter på sig ledartröjan

Efter ett omfattande och gediget arbete finns nu en regional utvecklingsstrategi för Östergötland antagen.

Debatt 13 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Strategin ska ligga till grund för de prioriteringar som regionen och länet som helhet ska göra de kommande åren. Det är en strategi som förpliktigar för Region Östergötland. 

En regional utvecklingsstrategi är mer än bara det dokument som nyligen var föremål för beslut i regionfullmäktige. Det är dels den process om lett fram till dokumentet, men det är också det arbete och de aktiviteter som strategin medför när den väl är beslutad. Därför är det av allra största vikt att den regionala utvecklingsstrategin används till att just skapa utveckling till Östergötland. 

 

Region Östergötland har ett stort ansvar här. Vi har det lagstadgade ansvaret för regional utveckling och det innebär även att vi måste tydligt ta det ledarskap som förväntas av oss från andra aktörer. Moderaterna och Kristdemokraterna anser – och har gjort så en längre tid – att vi behöver ett tydligare och starkare ledarskap för ett ännu bättre Östergötland. Vi tror och vet att Östergötland kan mer.

Östergötland har en unik möjlighet genom sitt läge, mittemellan de tre stora arbetsmarknadsregionerna i Sverige. Vi ska inte se Östergötland som en utkant av Stockholmsregionen, utan som ett nav som knyter samman Stockholm, Västra Götaland och Öresundsregionen. Genom våra goda resmöjligheter i kollektivtrafiken och den infrastruktur som finns i länet med den kommande Ostlänken, E4:an och andra viktiga vägar knyter vi inte bara samman länet, utan skapar också möjligheter till samverkan och samarbete med städer och orter runt om oss. 

 

Vi ska vara en hållbar region i framkant, en region som är attraktiv att besöka och flytta till med ett spännande kulturliv som når många. En region där vi stärker folkhälsan genom en god tillgång till friluftsliv och rekreation. 

Vårt universitet bidrar till en god kompetensförsörjning, men bidrar också till innovation och utveckling av både ny teknik, forskning och nya företag. Genom jobb och företagande stärker vi också människors möjligheter till utveckling.

 

Östergötland erbjuder även en vård i världsklass. Universitetssjukhuset i Linköping har tre gånger utsetts till bästa universitetssjukhus av tidningen Dagens Medicin. Även Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala har fått pallplatser i kategorierna mellanstora respektive mindre sjukhus. De senaste åren har dock sjukhusen tappat mark i ranking, men med en långsiktig plan och organisation för att stärka sjukvårdens kvalitet i Region Östergötland är vi övertygade om att alla sjukhus i Östergötland på nytt kan rankas bland de bästa i Sverige. Våra sjukhus kompletterar – och är beroende av – varandra i allra högsta grad.

Med detta sagt är vi glada att en ny utvecklingsstrategi nu finns på plats och vi ser med tillförsikt fram emot att nu både använda den, men också att Region Östergötland kliver fram och tar det ledarskap som förväntas av oss.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Patienterna på länets sjukhus ökar – Regionen rapporterar ytterligare ett dödsfall

Fler än 1000 nya smittade på ett dygn

Maria och Pia får inte jobba kvar trots den stora barnmorskekrisen – "Regionen använder inte de resurser som finns"

Trots köer belönas regionen för ökad tillgänglighet

Fler patienter än vårdplatser på länets sjukhus – Östergötland näst sämst i landet

Visa fler