SD:s budget – ett lyft för Östergötland

Socialdemokraternas Martin Tollén påstår i sin debattartikel att Sverigedemokraternas budget bygger på ogrundade besparingar och ”fantasisiffror”. Dessa påståenden är felaktiga och saknar helt grund, skriver Göran Hargestam och Richard Svensson från SD.

Östergötland 20 juli 2021 07:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på "SD:s budgetförslag bygger på fantasisiffror" 6/7. 

Som så ofta är fallet med dessa substanslösa påståenden visar det sig vara precis tvärtom mot vad Tollén hävdar. Med SD:s budget skulle Region Östergötland ha betydligt bättre ekonomiska förutsättningar än med Koalitionens fantasilösa produkt som de kallar budget.

 

Vår budget innehåller, utöver de 900 miljoner Tollén nämner, ytterligare satsningar på närmare 60 miljoner som syftar till ett bättre näringsliv, brett kulturliv samt utveckling av den nära vården. Med dessa fakta kan man fundera på hur Tollén tänker när han kritiserar vår budget, när han istället borde inse att regionen skulle ha betydligt bättre förutsättningar med den?

 

Tollén ifrågasätter bland annat det ekonomiska underlag som SD använt sig av. Till exempel reklam inom kollektivtrafiken. Vi har varit i kontakt med flera aktörer i reklambranschen som samstämmigt menar att de siffror vi tagit upp i budgeten är i underkant av vad de extra intäkterna skulle generera till regionen. Dessa aktörer arbetar med reklam i andra regioner och har lång erfarenhet av att administrera reklam inom regional verksamhet och då i synnerhet kollektivtrafiken. Men Tollén kanske vet bättre än professionen?

 

Det är glädjande att också Tollén landat i slutsatsen att kostnaden för hyrpersonal är för hög. Det är då beklämmande att se hur lite Koalitionen gjort för att minska dessa kostnader. Det är snarare så att kostnaderna för hyrpersonal ökat under deras styre.
I vår budget läggs konkreta förslag på hur vi kan minska dessa kostnader. Det blir då minst sagt märkligt med Tolléns resonemang och kritik, borde han istället inte vara tacksam över förslag som kommer tillrätta med ett problem som han varit med och skapat och som han påstår att han vill lösa?

 

Koalitionen har under flera år lämnat in underfinansierade budgetar, vilket resulterade i att man 2020 tvingades höja skatten för östgötarna för att kunna hålla regionen flytande ett tag till. Sverigedemokraterna är ett seriöst parti. Vi söker kreativa lösningar som kan ge effekt direkt men framförallt på sikt för att få ordning på regionens ekonomi. Vi anser att det är de styrande politikernas ansvar att hitta åtgärder och omfördela resurser för att därigenom bedriva en välfungerande verksamhet med de resurser som står till buds. Att leda en organisation på ett sådant sätt att underskott tvingar fram skattehöjningar, ser vi som ett politiskt misslyckande.

 

Nej Tollén, vi kan inte trolla med knäna, då hade du inte suttit i styrande ställning. Däremot kan vi göra en budget som har realistiska, hållbara och långsiktiga lösningar på de problem som vi står inför. SD:s budget skulle ha inneburit ett Östergötland som tryggt tar oss in i framtiden och blivit såväl ett ekonomiskt som socialt lyft för hela samhället.

Richard Svensson (SD), Gruppledare Regionfullmäktige
Göran Hargestam (SD), Ledamot Regionstyrelsen

Ämnen du kan följa