Låt förslaget få en chans i en förstudie

Under längre tid har det diskuterats huruvida det skall kunna möjliggöras en bolagisering av Motala kommun.

Motala kommun 9 mars 2021 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och i detta paket ingår också Bostadsstiftelsen Platen, ett mycket intressant förslag som alla borde ta del av och vara med i den beredningsgrupp som skall se om möjligheter finns och även fånga upp för och nackdelar, vilket vi Sverigedemokrater stöder.

 

Men man blir litet mörkrädd när man läser Socialdemokraternas pressmeddelande på Facebook där S påpekar att allmännyttan ska utvecklas inte avvecklas. Att det skulle ske en avveckling, eventuellt en omdaning, som i så fall inte på något sätt påverkar hyresgästerna, har aldrig varit på tapeten bland oss Sverigedemokrater, vi har heller inte hört det från andra håll.

Det måste finnas en möjlighet att diskutera alla ”hörvärda” förslag som eventuellt kan ge bättre framtid till alla kommuninvånare och lämpligt är väl då att alla politiska grupper i en förstudie kan ventilera sin syn på saken samtidigt som invånare också kan komma in med synpunkter. Ges inte dessa möjligheter lär det inte finnas så stora möjligheter för kommunen att växa och anpassa sig till möjligheter som växer fram bland inte enbart socialdemokrater.

 

Vi är väl medvetna om en allmännyttas nödvändighet för att kunna tillgodose ett bra och säker boende och vidare vikten av att socialförvaltningen får tillhandahålla ett antal lägenheter för så kallade sociala kontrakt för de specifika grupper som socialkontoret behöver hjälpa.

Att hyresintäkter skall gå tillbaka och användas till nya investeringar och underhåll är ju också givet. Att en bolagisering på något sätt skulle ”pungslå” allmännyttan finner vi vara tagna ur luften.

 

Vidare sägs det att konsekvensanalys och effektbeskrivning saknas, SD är starkt övertygad om att dylika handlingar kommer fram under beredningsgruppens arbete med förstudien. Vidare säger pressmeddelandet att vad som återstår är ett ogrundat förslag vars konsekvenser gör oss oroliga. 

Ja vi i SD har också många funderingar och betänkligheter men dessa kommer vi säkert att få svar på under resans gång. Att då som S avfärda allt, citat. ”Därför säger vi nej till att såväl godkänna förstudien som att tillsätta en beredning för att vidare utveckla frågan”. Som SD ser på saken kommer förstudien igång, det klubbades på senaste Kommunstyrelse, att då inte deltaga, kan synas var otaktiskt. Hur resultatet kommer att bli vet vi inte än.

 

Angående Johan Anderssons (S) analys om olika spörsmål kan SD idag inte bemöta utan ser att förstudien ger oss svar. Men att måla ”faen” på väggen och göra antaganden i förtid anser SD inte vara korrekt. Låt förslaget en chans i en förstudie.

Jan Andersson, gruppledare Sverigedemokraterna i Motala

Ämnen du kan följa
Kommunkoncern Motala
Motala

Koncernhantering ger protester – kan bli revisionsfråga

Motala

Kritiken: "Det innebär att man kan mjölka ur Platen"

Motala

Platens framtid: Därför får utredningen mer tid på sig

Motala

Skarp kritik mot styret i Motala: "Nästan gått över sina befogenheter"

Motala

Bolagsutredningen: Motala tar in konsulter för miljonbelopp

Visa fler
Läs mer!
Borensberg

Obehöriga på militärt område: "Det kan vara farligt"

Motala

Centralt p-hus i Motala kan bli dubbelt så stort

Motala

Föreslaget flerfamiljshus i Varamon växte två våningar

Motala

Motala om lockdown: "Det är riktigt allvarligt nu"

Motala

Inför valet: Politiska roller och kostnader ses över

Visa fler