Digitaliseringen i fokus i Alliansen Motalas budget

Alliansen Motala presenterade för en tid sedan vår budget för år 2022 – en budget som tar vår kommun ytterligare viktiga steg framåt.

Debatt 22 oktober 2021 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är tydliga med att vinnarna är de kommuner som bedriver en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Annars finns risken att skatten skjuter i höjden då behoven i välfärden hela tiden ökar. En effektiv verksamhet – är att ständigt försöka göra saker bättre, ständigt ifrågasätta, att försöka jobba smartare, vara kreativa och när nya arbetssätt införs, även ifrågasätta gamla arbetssätt. Våra medborgare i Motala räknar med att vi politiker ska vara kloka som tillsammans med kommunens personal förvaltar skattepengarna på allra bästa sätt. 

 

En viktig del i Alliansens budget är satsningarna på digitalisering. Det handlar om att frigöra resurser genom digitaliseringens möjligheter. Som ett resultat av Alliansens arbete har vi nu en ledningsfunktion på plats samt en styrgrupp för digitalisering. Styrgruppen är en stödjande funktion i syfte att leda, koordinera och inspirera till verksamhetsutveckling i en digitaliserad anda. Nu finns den tydlighet vi behöver och med digitaliseringsplanen som bas kan vi driva frågor som teknisk infrastruktur och verksamhetsnära utveckling på ett effektivt och ändamålsenligt sett – precis som SKR rekommenderar.

 

Trygghetsreformerna för våra äldre, det vill säga nyckelfri hemtjänst och digital tillsyn fortsätter och förbättras. Kommunen inför också digital signering av medicinering som blir ett nytt bra arbetssätt för att säkra rätt medicin till rätt person. Arbetet med digitala versioner av detaljplaner och förfrågan om bygglov fortsätter. Motalas medborgare kan förvänta sig en enklare bygglovshantering med snabbare svarstider. Alliansen har också initierat arbetet kring att automatisera delar av processen kring försörjningsstöd. Det finns goda exempel i andra kommuner i Sverige – erfarenheter som är väl värda att beakta. Vi avsätter också årligen 10 miljoner kronor i vår investeringsbudget gällande "bredband på landsbygden" – en historisk satsning som leder till bättre digitala förutsättningar i hela vår kommun.

 

Det är sorgligt att läsa S och MPs budget. När digitaliseringen står för dörren väljer de rödgröna att på en rekordkort tid försöka spara 9 miljoner genom att privatisera kommunens IT-avdelning. Timingen är riktigt dålig. Det är fullt möjligt att göra det och andra har kommuner har gjort det, men tidsramen är helt fel. Det går inte att effektivisera en kommuns IT-avdelning på så kort tid och med så liten förberedelse. Först nästkommande år eller faktiskt ännu längre fram kan finansieringen räknas hem. Därav kommer kommunen att redovisa ett underskott med Socialdemokraterna i Motalas förslag.  Allians Motala tar därför ett tydligt avstånd från detta privatiseringsförslag. Vi ser att vår IT-avdelning under överskådlig tid förblir i kommunal regi, för bästa nyttjande för våra kommuninvånare.

Alliansen Motala står stadiga och vi räds inte inför de tuffa beslut vi står inför. Motala kommun är inne i en omställningsperiod där vi år efter år behöver försöka tänka i nya banor och det är vår plikt mot våra medborgare i Motala kommun att använda varje skattekrona på allra bästa sätt. Därför är Alliansens budget det bästa för Motala nu och i framtiden.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nya biljetten en fråga för kommande budget: "Måste kunna ta sig dit"

Östgötatrafiken om skrotade klassbiljetten: "Har varit alldeles fel prissatt"

Motalabors skulder till Kronofogden ökade

Ledare: Lokalpolitikernas chans att ligga steget före

Stor oenighet om ekonomin: "Jag tror att äldreomsorgen är underbudgeterad"

Visa fler