Minnesord Ragnar Gyberg

Ragnar Gyberg

Minnesord 23 februari 2021 14:00

Vi har nåtts av beskedet att Ragnar Gyberg har avlidit. Han var mångårig förtroendevald på ledande poster för Moderaterna i Motala, senast vice ordförande i Motala kommuns revision, dessförinnan bland annat revisionens ordförande, ledamot i kommunstyrelsen och ett 50-tal olika uppdrag i nämnder och beredningar med sin början 1 januari 1981.

 

Ragnar Gyberg kom ursprungligen från Stockholm, men blev Motalabo i två omgångar. När han flyttade till kommunen för andra gången på 1990-talet blev han snabbt en ledande företrädare för Moderaterna. Under flera år runt sekelskiftet delade han och Sven Svensson på uppgiften att leda partiets kommunpolitiska arbete och även därefter fortsatte han att inneha framträdande uppdrag. Efter valet 2014 utsågs han till kommunrevisionens ordförande, en post som tilldelas oppositionen, och i samband med maktskiftet 2018 valdes han till revisionens vice ordförande. Genom uppdragen i revisionen kom hans långa erfarenhet och djupa kunskap om Motala kommuns arbete till god nytta.

 

Han var också genom åren djupt engagerad i det partiinterna arbetet, bland annat som ordförande för Motalamoderaterna, gruppledare och valledare där han lade ner mycket arbete i valrörelserna. Han insåg betydelsen av att möta och samtala med människor för att lägga grunden till stöd och förtroende. 

 

Ragnar Gyberg var lärare till yrket och det märktes såväl genom hans öppna, sociala sätt att vara som genom hans omfattande kunskaper och pedagogiska förmåga. Han hade lätt för att möta människor och bygga relationer och lätt för att förklara och diskutera även komplicerade politiska frågor. Han hade en positiv livssyn och mötte även svårigheter med gott mod, något som inte minst visades av hans imponerande sätt att hantera den sjukdom som till sist tog hans liv. 

 

När Ragnar Gyberg nu lämnat oss minns vi honom med respekt och tacksamhet, glädje och värme. Vi sänder också en tanke av värme och deltagande till hans närstående. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Minnesord

Minnesord Birgit Isaksson

Minnesord Agneta Alvefjord

Minnesord Therese Bremer

Till minne av Arne Karlsson

Minnesord

Minnesord Magnus Gomér

Visa fler
Läs mer!

Minnesord Birgit Isaksson

Minnesord Therese Bremer

Motala

Pappapappadotter: Deras instagramkonto har 15 000 följare

Minnesord

Minnesord Magnus Gomér

Familj

Motala för Jämställdhet hedrar Kerstin Lundberg

Visa fler