Etablera mer hållbara alternativ – som Norra Kärr

"Att vi måste värna Vätterns vatten, är hela grunden till den nya plan som tagits för Norra Kärr, just för att eliminera eventuella risker för negativ påverkan" skriver Filip Kozlowski i ett svar.

Debatt 12 oktober 2021 16:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Därför måste vi värna Vätterns vatten" 6/10.

Läser Solveig och Carinas insändare om att boende och Ödeshögs politiker blivit informerade kring vad som gäller kring produktionen av sällsynta jordartsmetaller och dess konsekvenser. Informationen sägs komma ”genom internationella samarbeten” utan att specificera vilka källor dessa är. Med tanke på raden av felaktigheter och generaliseringar i det som skrivs ligger det närmare till hands att de boende och kommunens politiker blivit missinformerade.

 

IVL Svenska Miljöinstitutet har för några år sedan publicerat en rapport som översiktligt beskriver produktionsstegen för sällsynta jordartsmetaller. Kortfattat innebär stegen ofta brytning, bearbetning, kemisk lakning och separation. I realiteten är det mer komplicerat än så eftersom varje fyndighet och dess mineralisering kräver särskilt anpassade processer i de olika stegen. 

Det är svårt att förstå varför den kemiska lakning ett Australiskt bolag valt att lägga i Malaysia, för ett material som kommer från en fyndighet med runt 7000% högre innehåll av radioaktivt torium än det i Norra Kärr, skulle vara relevant för att bevisa riskerna för Vätterns vatten. Särskilt med tanke på att de bearbetningsprocesser som numera enbart planeras i Norra Kärr är de samma som används i vanliga grus- och bergtäkter.

 

Utöver det finns det en rad punkter där jag är överens med författarna. Det sätt som jordartsmetaller bryts och framställs på idag i tillexempel Kina och Myanmar orsakar en mängd skador på miljö och mänsklig hälsa vilket gör att vi behöver etablera mer hållbara alternativ som Norra Kärr. Vad gäller politiskt konsensus har de flesta politiska partier en uttalad politik där man konstaterar att Sverige måste öppna fler gruvor om vi ska klara klimatomställningen. Avslutningsvis, att vi måste värna Vätterns vatten, är hela grunden till den nya plan som tagits för Norra Kärr, just för att eliminera eventuella risker för negativ påverkan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Gruvprojektet Norra Kärr

Debatt: Det nya förslaget är väldigt seriöst

Debatt: All erfarenhet säger oss att det är olämpligt

Debatt: Det går inte att antingen välja klimatet eller miljön

Debatt: Dessa gruvor kan bli de mest hållbara gruvorna

Insändare: Därför måste vi värna Vätterns vatten

Visa fler