Låt oss välkomna aktörer som vill hjälpa oss

Tack Helen för att du ger mig chansen att skriva om några av Motalas utmaningar och hur jag ser på dem.

Motala 23 mars 2021 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Oroväckande ton från alliansen angående Kunskapsskolan" 21/3.

Men innan det måste jag fråga – vad är du emot egentligen? Är det friskolor, det fria skolvalet eller är det segregationen i samhället?  Vad är ditt budskap till den friskola som redan finns i kommunen och till de friskolor som vill komma hit?

Menar du verkligen det du säger, att friskolor är ett ”...hot mot er vision och ett direkt fördärv mot ert arbete...” när det gäller frågan om skolsegregation. Det är starka ord som behöver förklaras. Vad tror du exempelvis att duktiga aktörer som Karin Boye säger om det?

 

Men låt oss i stället återgå till frågan om segregation. Jag håller med, vi har problem i Sverige. Jag vill dock hävda att det inte är skolan som skapar problemen utan det kommer från en misslyckad integration, bostads- och arbetsmarknadspolitik. Frågan är komplex och mångbottnad.

 

Alliansen vill motverka segregationen. Exempelvis vill vi se blandad bebyggelse vid nybyggnation då vi vet att en koncentration av hyresrätter historiskt lett till segregerade områden. Vi arbetar också med att omvandla hyresrätter till bostadsrätter för att skapa dynamiska bostadsområden dit vi lockar en bredare representation av invånare. Så skapas långsiktig integration.

 

En borgerlig politik värnar arbetslinjen och att alla skall komma i sysselsättning. Idag har vi många invånare som inte lyckas slå sig in på arbetsmarknaden utan fastnar i arbetslöshet. De kan därmed inte köpa hus eller bostadsrätt utan hänvisas till hyresrätter. Utifrån hur städer oftast är uppbyggda skapar detta stadsdelar med en stor andel hyresrätter och många som är långtidsarbetslösa bor där. Tyvärr vet vi också att nyanlända är överrepresenterade i gruppen arbetslösa.

 

Utifrån den utvecklingen i samhället är det förståeligt att vi har segregerade skolor. En konstaterad utmaning är att merparten av de som bor i segregerade områden ofta väljer närmaste skola. Är det friskolornas fel? Självklart inte. Men det är lätt att skylla på dem. 

Nyckeln till att lösa problemet med segregation ligger istället i att skapa möjligheter till arbete och utbildning för alla. Därför har Alliansen i Motala satsat på att förstärka den kommunala arbetsmarknadsenheten. Därför driver de borgerliga partierna en politik som leder till arbete. Därför är vi företagsvänliga för där finns jobben och möjligheterna till egenförsörjning.

 

Om vi återgår till skolan så måste vi få alla barn att nyttja det fria skolvalet. Socialdemokraterna har ju försökt lösa segregationsproblematiken genom att justera upptagningsområden men misslyckats. Problematiken försvinner inte bara för att skolorna ändrar upptagningsområden, anledningarna till segregation är mer komplexa än så.

 

Värt att lägga på minnet är också att vi har ett fritt skolval i Sverige och att friskolor har laglig rätt att etablera sig. Därför måste vi uppmuntra aktiva val hos alla barn så att barn från alla områden aktivt väljer skola, oavsett om de väljer en friskola eller en kommunal sådan. Segregerade skolor handlar ju faktiskt inte om friskolor, även kommunens skolor påverkas av segregationen i samhället.

 

Så Helen, låt oss välkomna aktörer som vill hjälpa oss. Idag är våra skolor överfulla men redan till hösten 2022 planerar Kunskapsskolan att öppna. Nu kommer en aktör som snabbt lättar på trängseln. Det är bra både för kvalitén och integrationen. När skolorna inte längre är överfulla och det finns utrymme, då kan man faktiskt använda det fria skolvalet.

 

Kunskapsskolan arbetar också för att ha en bred representation av samhället i sina skolor och jag tycker att platsen för etableringen är bra, mellan Ekön och Väster med relativ närhet till centrum och Bråstorp. Det borgar för god integration!

Mark Henriksson (M), bildningsnämndens ordförande

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Motala

Då kan pausade elprogrammet i Motala vara tillbaka

Ledare

Ledare: Ny friskola minskar Motalas investeringsbehov

Debatt

Debatt: Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Motala

Yttrandet: Politikerna oeniga om friskolans etablering

Debatt

Debatt: Friskolor får ansöka om att starta skolor

Visa fler