Politiskt samarbete i tidigt skede ger bättre beslut

"Känner sig S förvånade om informationen i ärendet så är det förvånande i sig" skriver representanter från Sverigedemokraterna i Motala.

Motala 28 mars 2021 15:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Oroväckande ton från alliansen angående Kunskapsskolan" 21/3.

Att en ny skola som eventuellt ska drivas av friskoleföretaget Kunskapsskolan i Sverige AB är intressant. Vi är i behov utav en ny relativt central skola för att täcka upp vårt elevunderlag. 

Men vi vill betona, varje ärende gällande friskolor tar vi individuellt för att bedöma behovet mot kommunens egen verksamhet. Känner sig S förvånade om informationen i ärendet så är det förvånande i sig. Remissen inkom till kommunen från skolinspektionen den 10 februari, ni blev tillfrågade om ämnet i en intervju av MVT den 18 februari.

 

I rimlighetens namn borde det väl först i de flesta ärenden diskuteras bland politikerna så att alla har samma information. Att läsa om vad pågående politik kan handla om i MVT känns många gånger lustigt. Skolfrågor är stora och långtgående och sker inte någon form av ett tidigt samarbete är det väl föga troligt att någon enighet kan ske.

 

Vi Sverigedemokrater sitter i samma båt trotts att vi har vågmästarrollen i kommunen. Även vi får information genom att läsa MVT, vilket vi tycker många gånger är störande och fördröjer och hindrar beslut. Det är lika störande att MVT inte är ett dugg intresserade vad SD och säkert vad V tycker i större ärenden, kommunen består inte enbart av S, MP och Alliansen väljare. Vi är övertygade om att prenumeranter från alla partier är intresserade av just allas sak på ärendena.

 

Men S, ni bedriver ju precis samma taktik mot Sverigedemokraterna. Er ovilja och klart uttalande att SD skall vi inte prata med.

Många beslut skulle kunnat ta andra vägar om vi i Sverigedemokraterna hade blivit tillfrågade och informerade i tid, många gånger har vi fått backa på grund av bristande information och vi har på ett par dagar ej haft möjlighet att sätta oss in i ärendet.

 

Vår roll i kommunen för tillfället är att säkerställa kommunens framtid genom att påverka beslut med Sverigedemokratisk kommunpolitik. SD antar att det är alla partiers mål att bedriva sin politik, men ibland kan man fundera; ”Etableringen av en friskola är ett hot gentemot den visionen och ett direkt fördärv av det arbete vi tidigare har fört i Motala”.

 

Men för att lyckas med detta är det en fördel om SD får ta del av allas tankar och hur de ser på saken innan vi tar ställning. SD är helt övertygad om att sker ett samarbete i ett tidigt skede fås bättre flyt, bättre beslut och vissa saker kan helt enkelt skrotas.

Jan Andersson (SD)
Marcus Lejonqvist (SD)
Marie Hultberg (SD)
Lotta Ericsson (SD)

Ämnen du kan följa