Vi måste prata mer om Vökby-beslutet

När det senast var möte i kommunfullmäktige i Vadstena beslutades det om att Vadstena ska sälja delar av sina aktier i Vökby Bredband AB (Vökby) till Utsikt Bredband AB (Utsikt).

Vadstena 23 februari 2021 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Konsensus lämnade in ett yrkande om att vi ansåg att aktierna ska värderas av en oberoende värderingsman innan priset fastställes. 

 

Vi vill ge Vadstenas invånare en förklaring till vårt yrkande.

Konsensus anser att Vökbys verksamhet är bra för Vadstenas invånare och kan bidraga till att kommunen så snart som möjligt får ett öppet nät tillgängligt för hela kommunen. Styrelsen i Vökby har nu tagit beslut som tyder på en renodling av verksamheten och en uppdelning av rollerna så att bolaget kan verka på marknadsmässiga grunder.

 

Det vi vänder oss emot är att besluten inte är transparenta och tas inte på demokratiska grunder. Detta har styrelsen och kommunledningarna skött dåligt. Vi vill ta ansvar för invånarnas tillgångar i detta fall i form av delägande i Vökby så att de hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Vi förvånas då över när ordförande i kommunfullmäktige i MVT uttalar som svar på vårt yrkande: ”Om värderingen ska göras om till annat än det Utsikt accepterat som tänkta köpare då riskerar ju hela avtalet att falla", säger Arne Sjöberg och fortsätter: "Då är vi nästa tillbaka på ruta ett”. 

 

Det är ju i kommunfullmäktige denna typ av frågor ska diskuteras, här har ju uppenbarligen styrelsen i Vökby lovat bort aktierna till ett värde som inte är förankrat hos ägarna. Har styrelsen missat vem som äger aktierna? Det är invånarna, inte några politiskt valda personer i styrelsen.

Vi kan också konstatera att styrelsen i Utsikt redan den 17/11 2020 beslutar att köpa 40% av aktierna i Vökby för 8,4 miljoner. 

 

Den omvända ordningen att köparen först beslutar om att göra förvärvet innan säljarna har beslutat om att sälja väcker ännu starkare motivation till en oberoende värdering. Är det ett bud som kommunerna har fått vilket de inte vågar pröva via en värderingsman?

När Vadstena kommun för ett år sedan blev delägare i Vökby värderades bolaget till 32 miljoner. När vi nu ska sälja delar av vårt innehav är bolaget värderat till 21 miljoner! På KF ville vi få veta vad som orsakat att bolaget under ett år tappat en tredjedel i värde. Inget svar från den politiska majoriteten i Vadstena utan frågan bollas mellan bolagets styrelseordförande och den sakkunnige som är Kommundirektören i Boxholm. Svaren var mycket diffusa. I underlaget till beslut saknar vi en tydlig beskrivning av vad som har hänt, därför vill vi ha en oberoende värdering. Det ville inte majoriteten.

 

Inför beslutet i KF efterfrågade vi Vökby styrelse- och stämmoprotokoll vilka inte redovisats under hela året. Efter påstötning blev de offentliggjorda. När vi läser dem kan vi förstå varför de inte tidigare var offentliggjorda. Det visade sig att skrivningarna i protokollen inte var i överensstämmelse med de förklaringar vi tidigare fått, bland annat är det fel personer kallade till bolagets stämmor. 

I stället för att kalla det valda ombudet från Konsensus har kommunen representerats av en person från majoriteten. Det är en allmän oordning och en rad felaktigheter. Vi noterar även att styrelsen har belönat styrelseordförande och den sakkunniga kommunaltjänstemannen med totalt 100,000 kronor för arbeten som normalt ligger på den operativa verksamheten. Det arbetssätt som protokollen beskriver stärkte vår uppfattning om en aktievärdering av en oberoende sakkunnig värderingsman.

 

Flera av de felaktigheter som har konstaterats har även passerat igenom de fyra ägarkommunernas kommunledningar vilket vi tycker är märkligt då felen ganska omedelbart noterades av Konsensus så snart vi fått tillgång till handlingarna. Sammantaget uppfattar vi detta som utlagda dimridåer för att begränsa insynen. Hade vi blivit kallade i laga ordning till den extra bolagsstämman den 30/9, vilket kommunfullmäktige beslutat, hade många av våra frågor kunnat hanteras redan där.

 

Vadstena kommun arbetar sedan en tid till tillbaka med ett ledningssystem som ska göra att invånarnas perspektiv står i centrum och ledorden är Tillit, Transparens, Rättssäkerhet, Effektivitet och Kvalitet. Det är lovvärt men det krävs mer än ord för att uppfylla det.

Vill några av Vadstenas invånare veta mera om vår inställning i denna eller någon annan fråga så finns vi tillgängliga på sociala medier, hemsida eller via personliga kontakter.

Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K)
Lars Ekström (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Lars Murling (K)
Bengt-O Petersson (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Mats Wahrén (K)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Invånarna har rätt att få veta hur besluten fattas

Debatt

Debatt: Äntligen öppen fiber i Vadstena kommun