Tänk på Lalandia ur ett miljöperspektiv

Under hösten ska besked om detaljplanerna som skräddarsytts för Lalandia komma. Realistiskt sett och ur ett miljöperspektiv är det väldigt lite som talar för ett godkännande eller att Lalandia kommer tillföra något positivt.

Insändare 13 oktober 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åsikterna bland Motalaborna, för eller emot, är som gjutna i betong. Politikerna har likt envetna hackspett trummat in i folks medvetande att Lalandia är lösningen på arbetslösheten och butiksdöden. Upprepar man en sak tillräckligt ofta så uppfattas det som en sanning.

Förvisso skulle Lalandias äventyrsbad medföra arbetstillfällen. Dessvärre finns det inga garantier för att den så kallade Aquadomen byggs. Så om det inte blir något nöjesbad, hotell, butiker och restauranger utan enbart fritidshus på den exklusiva marken i Varamon som Lalandia får förvärva, hur många arbetstillfällen genererar affären då?

 

Lalandia debatteras ofta men sällan, eller aldrig, vägs miljöaspekten in. Den liksom inte finns! Det framhålls ofta att det bara är trams och löjligt att prata om naturen och tallarnas betydelse, om strandskyddet, om den markanta ökningen av biltrafiken eller om att stora ytor kommer bli hårdgjorda med avrinning av förorenat vatten ut i Vättern. Inte heller vill man debattera hur förtätningen av byggnader i området kommer påverka boende och besökande. Annat som över huvud taget aldrig nämns är hur viktigt det är med gröna ytor i en stad. Gröna ytor för människors välmående men också för upptaget av koldioxid. Allt handlar bara om pengar!

Vem funderar på hur mycket energi Lalandia kommer förbruka eller hur mycket avloppsvatten som ska renas? Kommer Lalandia ur miljöperspektiv ha en hållbar verksamhet? Hur stor blir mängden sopor som ska hanteras? Hur mycket plast kommer hamna i naturen och i Vätterns vatten? Vilka har funderat över alla tillkommande oljud i och omkring Lalandia, ljud som kommer låter dygnet runt från t ex fläktar på taken. De som kommer påverkas mest har, enligt demokratins rättigheter, yttrat sig vilket ej gillas av en liten men högljudd skara. 

 

Förespråkarna menar att turisterna kommer vallfärda till Motala bara Lalandia kommer på plats. Idag finns det drygt 60 stycken äventyrsbad och vattenland i Sverige. Lisebergs gigantiska vattenpark Oceana är under byggnation och invigs 2023/2024. Hur stort är egentligen behovet och vilken attraktionskraft har ytterligare ett äventyrsbad i vårt avlånga land? Äventyrsbad och tätt packade fritidshus är det knappast någon som höjer på ögonbrynen för. Motalas tillväxt och framtid består uppenbart av lek, sport, event, nöjen och öltält. Dagens viktiga natur- och miljöaspekter blundar man för!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: SD har aldrig fått någon formell inbjudan

Debatt: Varamons Vänner har sammanställt ett idéprogram

Insändare: Lalandiaplanerna är ett uppblåst luftslott