Invånarna har rätt att få veta hur besluten fattas

Tack för majoritetens svar på den debattartikel som Konsensus skrev för att förklara vårt yrkande om att vi tycker att en oberoende värderingsman skulle värdera bolaget inför försäljningen av 40% av aktierna till Utsikt AB.

Vadstena 5 mars 2021 20:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är ett svar på "Äntligen öppen fiber i Vadstena kommun" 1/3.

 

Vi uttrycker: ”Konsensus anser att Vökbys verksamhet är bra för Vadstenas invånare och kan bidraga till att kommunen så snart som möjligt får ett öppet nät tillgängligt för hela kommunen. Styrelsen i Vökby har nu tagit beslut som tyder på en renodling av verksamheten och en uppdelning av rollerna så att bolaget kan verka på marknadsmässiga grunder.”

Det är jättebra att vi har samsyn i att Vadstena så snart som möjligt ska få ett öppet nät där invånarna till så bra pris som möjligt ska få ett brett tjänsteutbud att välja på.

 

Anledningen till vårt yrkande om en oberoende värdering var för att förvissa Vadstenaborna om att deras tillgångar blir rätt värderade, vilket vi inte anser ha gjorts.

Ni berör inte i ert svar med ett ord det vi vänder oss emot, vilket är att besluten inte är transparenta och att de inte är tagna på demokratiska grunder. 

 

Vi vill gärna att ni svarar på följande:

Varför redovisas inte protokoll på ett öppet och korrekt sätt utan att vi ska behöva fråga efter dem för att de ska offentliggöras. Vad är det ni vill dölja?

Varför tas inte ärendet upp i god tid så att alla förtroendevalda ska få möjlighet att sätta sig in i ärendet och debattera det? Köparen beslutade redan den 17/11 2020 att köpa 40% av aktierna för 8,4 milj. Kommunfullmäktige i Vadstena fick ärendet till sig först den 17/2 2021.

Hur kan ni påstå att ärendet inte ska kunna debatteras i Vadstena kommunfullmäktige med motivet att två kommuner redan hade beslutat i ärendet. Är det en demokratisk hantering ur ett Vadstenaperspektiv?

 

Förklara varför den Konsensus person som kommunfullmäktige har valt som ombud inte kallas till Vökby stämman. Av protokollet framgår i stället att en representant från majoriteten varit ombud. Synnerligen odemokratiskt att inte följa beslut fattade i kommunfullmäktige.

Är det ett etablerat arbetssätt i bolaget att styrelsen belönar sig själva samt en kommundirektör med ett ansenligt belopp, totalt 100.000 kr, för att de upprättar ganska ordinära affärsavtal som normalt ligger på den operativa ledningens ansvar.

 

Vi tycker att invånarna i Vadstena kommun har rätt att få veta hur besluten fattas och hur deras tillgångar förvaltas. 

Väl mött från Konsensus ledamöter som deltog i fullmäktigemötet den 17/2.

Frida Edholm (K)
Malin Löfstedt (K)
Lars Ekström (K)
Carl-Henrik Juhlin (K)
Lars Murling (K)
Bengt-O Petersson (K)
Kenneth Rydenlund (K)
Mats Wahrén (K)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Debatt

Debatt: Äntligen öppen fiber i Vadstena kommun

Debatt

Debatt: Vi måste prata mer om Vökby-beslutet