Hårt och mjukt möts i Alliansens budget

Alliansen ser verkligheten. I vår budget för 2022 satsar vi både på hårda och mjuka värden. Allt från asfalt till kultur. Från miljö till ekonomi. Från invånare till medarbetare. Allt hänger ihop, och allt måste förvaltas omsorgsfullt. Det är vad ansvar, utveckling och balans handlar om, skriver representanter från Alliansen i Motala.

Debatt 9 september 2021 18:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som Allians är vi stolta över vår budget som innehåller nödvändiga satsningar på landsbygden, med både fiberutbyggnad och planering för ett antal landsbygdscentra, där också biblioteksfordonet blir ett viktigt verktyg för att sprida kultur och information i hela kommunen. Vi ser med mycket stor glädje på våra satsningar på klimat och miljö.

 

Sjöarna, åkrarna och skogen är grunden i själva Motalas DNA. Att ta hand om vår miljö är att ta hand om oss själva. För Alliansen är det av största vikt att hålla Vätterns vatten rent från föroreningar och kemikalier, att vår åkermark i det längsta ska värnas och skyddas samt att skogen blir en aktiv resurs för såväl civilsamhälle som näringsliv.

 

Därför tar vi ett helhetsgrepp kring kommunens miljöarbete. Alliansen kraftsamlar kring Agenda 2030 som ska genomsyra hela kommunens organisation. Vi upprättar nya miljöprogram, miljöpolicy och dagvattenpolicy för att nå målen. Solceller ska fortsatt sättas upp på alla nya kommunala byggnader, vi ökar hållbara och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten och verkar för fler laddstolpar – vi vill ha miljön i tanken!

 

Kultur, fritid och idrott är en viktig samhällsinvestering som berikar vardagen och höjer folkhälsa och livskvalitet. Det handlar om socialt kapital, delaktighet och välbefinnande. Därför öppnar vi en konsthall i bibliotekets lokaler, bygger ny konstgräsplan i Boren och en utomhusscen vid Charlottenborgs slott. Vi kommer att implementera det nya kultur- och fritidspolitiska programmet. År 2023 - 2024 blickar vi framåt, mot en ny ishall vid riksväg 50 och idrottshall med fritidsgård på Ekön.

 

Vi fortsätter den omställningsresa som startade 2019 med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdig skola oavsett vart i kommunen man bor, effektiv resursfördelning och ökad måluppfyllelse. Exempel på insatser som är en del av vägen framåt för Motala är att vi bygger ut förskolan med fler platser, ändrar organisationen till ökad flexibilitet med bland annat pedagogiska par. I grundskolan är likvärdighet ett centralt begrepp, och en förbättrad modell att fördela resurser till olika enheter är en insats på denna väg. 

 

Ökad måluppfyllelse nås bland annat genom systematiskt kvalitetsarbete samt stöd till lärare och rektorer. Vi ser också ett trendbrott – betygsresultaten ökar. På gymnasiet avvaktar vi den regionala utredningen kring gymnasieutbildningarna som sätter Motala in i en helregional samverkan. Vuxenutbildningen fortsätter göra ett gott jobb och i samverkan med näringslivet är lärlingsplatser för vuxna en träffsäker insats för att få personer i sysselsättning. 

 

Sammanfattas insatserna till utbildning är ledorden omställning och förändringsbenägenhet. Anpassning till nya förutsättningar och utveckling. 


Ämnen du kan följa