Friskolor får ansöka om att starta skolor

Hej och tack för att jag ges möjlighet att informera om hur vi arbetar med friskoleetableringar i kommunen.

Motala 7 april 2021 19:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunens möjlighet att påverka en friskolas etablering ligger i det yttrande som kommunen ger till skolinspektionen. Detta är en del av de underlag som Skolinspektionen hämtar in för att ta beslut om huruvida en skola får etablera sig eller inte. Kvalitetssäkringen sker alltså av Skolinspektionen.

 

Att debattören sedan vill ge sken av att detta står i konflikt med nämndens uppdrag om att ge en god utbildning till eleverna tolkar jag som ett förmodat missnöje mot friskolor. Viktigt att veta är att friskolor lyder under skollagen och undervisar enligt samma läroplan som de kommunala skolorna.

Att debattören vill informera nämnden om Kunskapsskolan Education Sweden AB är helt i enlighet med den demokratiska processen och vi tar till oss av den informationen. Utöver det kommer vi framställa ett yttrande till Skolinspektionen som grundar sig på tjänstemännens skrivelse om hur en etablering kan påverka de kommunala skolorna på lång och kort sikt.

 

Jag vet inte vilken information debattören har om hur oppositionen informerats men jag antar att informationen bygger på det hen läst i tidningen. Oppositionen är informerad i enligt med hur nämndens arbete fungerar. När ansökan kom in till Skolinspektionen så informerades nämnden på nästkommande möte. Nämnden kommer också få uttala sig kring det yttrande vi tar fram.

Att tidningen valde att göra en artikel kring detta, innan vi informerat nämnden kan tyckas olyckligt, vilket jag instämmer i. Den 18 februari 2021 publicerades en artikel i MVT och samma dag hade vi nämndsammanträde då en av informationspunkterna handlade om en eventuell etablering av Kunskapsskolan. Jag hade gärna sett att vi hunnit informera om det innan artikeln publicerades men tidningen var snabb i det här fallet.

 

I mitt uppdrag så ingår det som en naturlig del att träffa olika aktörer. Jag och förvaltningschefen har därmed träffat bland annat Kunskapsskolan men med det sagt så har jag träffat många andra aktörer som tycker att Motala är en intressant plats för etableringar. Det är glädjande, vi drar till oss intresse.

Det som är viktigt att förklara är att av alla dessa möten så stannar många möten vid just en första träff. I det här fallet gick Kunskapsskolan vidare med marknadsundersökningar och en ansökan till Skolinspektionen, något som varken jag, kommunen eller förvaltningschefen kan påverka. Det är så det ser ut, friskolor får ansöka om att starta skolor.

Mark Henriksson (M) Bildningsnämndens ordförande

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Motala

Då kan pausade elprogrammet i Motala vara tillbaka

Ledare

Ledare: Ny friskola minskar Motalas investeringsbehov

Debatt

Debatt: Motalas skolor ska stå för stabilitet och trygghet

Motala

Yttrandet: Politikerna oeniga om friskolans etablering

Debatt

Debatt: Politiskt samarbete i tidigt skede ger bättre beslut

Visa fler