Dags för Vadstenas äldreomsorg att bli topprankad

Vadstena är Sveriges näst bästa skolkommun enligt Lärarförbundets ranking! Det är oerhört glädjande och resultatet av mångas sammanlagda insatser.

Vadstena 19 april 2021 15:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vet också att man arbetar för att få upp pojkarnas betygsnivå till samma som flickornas. När man har lyckats med det också blir det svårt att peta ner skolkommunen Vadstena från toppen.

Enligt min uppfattning är det nu dags för Vadstena kommun att ytterligare höja ambitionen för att också få upp äldreomsorgen på toppnivå. En realistiskt ambitiös målsättning är att Vadstena inom en treårsperiod skall tillhöra de tio bästa äldreomsorgskommunerna i Sverige.

 

Det finns många erfarna, kompetenta, och empatiska personer anställda inom Vadstenas äldreomsorg. Det har genomförts många effektiviserings- och förbättringsåtgärder, men verksamheten har under flera år varit klart underbudgeterad.

Det finns också en diskussion som går ut på att de många äldre i Vadstena utgör ett problem som kommer att bli svårt att lösa både ekonomiskt och personalmässigt om några år.

 

Där vill jag påminna om att för ett antal år sedan räknade kommunens då allra mest kunniga tjänsteman inom området på hur kostnads- och skatteutjämningssystemet balanserade äldreomsorgens kostnader. Han kom fram till att de pengar kommunen fick ut ur systemet för 65 år och äldre inte konsumerades av äldreomsorgen, utan att det blev ett antal miljoner över även om man räknade in central administration och så vidare.

 

Jag har förstått att många inte har klart för sig att kommunen får en stor kompensation till äldreomsorgen genom det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Innevarande år får Vadstena kommun enligt ekonomikontoret strax över 50 miljoner för att vi har fler äldre än genomsnittet.

 

Dessutom har ju januariöverenskommelsepartierna beslutat om ett extra tillskott under tre år till äldreomsorgen i alla kommuner.  För Vadstenas del drygt 5 miljoner per år.

Tongångarna från de flesta partierna på riksnivå låter som att man förstår att staten i framtiden måste gå in mer aktivt för att stödja kommunerna ekonomiskt, så att de klarar sin äldreomsorg på ett bättre sätt än hittills.

Politik är att vilja. Det gäller alltså att mobilisera en tillräckligt stark vilja att anställa tillräckligt många kompetenta personer i äldreomsorgen och att föra en personalpolitik som ger personalen förutsättningar att trivas och göra ett gott arbete till gagn för vårdtagarna.

 

Att många äldre flyttar till Vadstena, när de gått i pension, bör vi ha en positiv syn på. Förutom att de betalar skatt, så stärker de ju också efterfrågan på både varor och tjänster och ökar därmed antalet arbetstillfällen och skatteintäkter till kommunen.

Ett bra skolväsende är naturligtvis bra för eleverna och de anställda, men det ger också positiva känslor för andra medborgare att känna att man bor i en kommun där man ger eleverna goda förutsättningar. Dessutom kan det locka människor att flytta till en sådan kommun.

 

Samma sak gäller äldreomsorgen. En högkvalitativ äldreomsorg gagnar vårdtagarna och de anställda, men det ger också positiva känslor för andra medborgare, att bo i en kommun där man känner att vårdtagarna får ett mycket bra omhändertagande.

Vadstena som skolkommun är redan topprankad. Nu är det dags att agera kraftfullt och satsa tillräckligt och uthålligt för att också äldreomsorgskommunen Vadstena skall bli topprankad!

Anders Agnemar

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vadstena

Så påverkas kommunen av personlig lockdown

Vadstena

Nya parcyklar ger nya möjligheter: "Fler spontana utflykter"

Vadstena

Beskedet: Konstaterad smitta i verksamheten igen

Vadstena

Socialchefen: Därför måste det sparas i äldreomsorgen

Vadstena

Sparåtgärden: Kylda matlådor till de äldre

Visa fler