Kommunalrådets krav: Öka takten

Kommunalråd Kåre Friberg (M) är kritisk till bristen på lediga villatomter. Nu kräver han att tjänstemännen ökar takten.

Motala kommun 10 september 2019 18:00

Hösten 2018 talade det nya styret om att man ville prioritera att ta fram nya villatomter i Motala tätort och Borensberg. Avsikten var att det skulle vara klart våren 2020. Nu har kommunstyrelsen fått information om att detaljplaner för nya villatomter kommer att finnas klara först i december år 2020.

– Det här ska lösas. Jag vet folk som köpt tomter i Mjölby istället därför att det inte finns byggklara tomter här, säger kommunalråd Kåre Friberg (M) upprört.

Han reagerar också över att kommunen har mark, exempelvis har man köpt in ett område vid infarten till Borensberg, men att det inte finns några detaljplaner för områdena. Det leder till att tomterna inte kan säljas.

– Vi behöver ha förmågan att ta fram detaljplaner i tid, säger Kåre Friberg.

På kommunstyrelsens senaste möte riktades därför kritik mot tjänstemännen för att ärendet dragit ut på tiden. Politikerna krävde också att få information om hur man planerar att komma tillrätta med bristen på detaljplaner för villatomter och vad det kommer att kosta för att lösa problemen.

– Det är en prioriterad uppgift att ta fram småhustomter. Två år är för lång tid. Nu behöver vi få veta vad som krävs för att man ska kunna göra det jobbet snabbare, säger Kåre Friberg.

Från oppositionens sida har man andra förslag på lösningar och förordar arbetet med den planprioriteringsgrupp som tidigare fanns. Där träffades politiker från olika nämnder och gjorde en värdering av vilka planer som skulle fram skyndsamt.

 – Det arbetet behöver återupptas, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

Kommundirektör Peter Ingesson håller med om att man behöver snabba upp handläggningsprocessen. Han konstaterar att man för att följa plan- och bygglagen har ett antal steg som måste följas, men menar också att det finns potential att göra vissa moment snabbare.

– Det är befogad kritik och nu tittar vi på vad vi kan göra. Vi behöver få fram planer snabbare, säger han.

Orsaken till att det i dag saknas planer för småhus är enligt honom bland annat att man tidigare behövt lägga resurser på stora utredningar, att man inte hunnit ställa om organisationen när kommunen gick in i ett tillväxtskede och att man haft svårt att hitta erfaren personal.

– Det finns utrymme för att snabba på processerna. Sedan kanske det också handlar om att vi behöver nöja oss med att det blir good enough, det måste inte bli perfekt, säger han.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Motala

En person till sjukhus efter brand i lägenhet

Speedway

KS-ordförande: "Måste avvisa dem till slut"

Motala

Game of Thrones-experterna: "Då kraschade vår server"

Speedway

Davidsson tror på laget i kvarten

Motala

Motalabo åkte fast - med narkotika innanför kalsongerna

Visa fler