Nervositeten bland europeiska ledare har varit påtaglig efter den amerikanske presidentens lovord över britternas beslut att lämna EU, hans hätska kritik mot Nato och synbart välvilliga inställning till Ryssland.

I skarpt formulerade ordalag skickade Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen tydliga varningar till USA, under den pågående årliga säkerhetskonferensen i München - en av världens viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska sammankomster.

Våra amerikanska vänner vet mycket väl att ert tonläge mot Europa och Nato har en direkt påverkan på sammanhållningen på vår kontinent, sade hon i ett anförande enligt AFP.

Försökte dämpa oro

Hon manade också USA att inte ta de transatlantiska banden för givna och att inte gå bakom ryggen på sina allierade i ett närmande till Ryssland.

USA:s försvarsminister James Mattis försökte i sitt anförande att dämpa den europeiska oron.

Det transatlantiska bandet fortsätter att vara vårt starkaste bålverk mot instabilitet och våld, sade han och betonade hoten mot den gemensamma säkerheten med växande instabilitet längs och bortom Natos gränser enligt AFP.
Amerikansk säkerhet är permanent knuten till säkerheten i Europa, sade han.

Inför starten av sammankomsten i München skrev konferensens ordförande Wolfgang Ischinger i en säkerhetsrapport att "den internationella säkerhetsmiljön utan tvekan är mer instabil i dag är vid någon annan tidpunkt efter andra världskriget".

"Orolig tid"

Dan Smith, chef vid det svenska fredsforskningsinstitutet Sipri, deltar i konferensen. Han vill inte dra det riktigt så långt, men säger att det är mer instabilt nu än vad det varit sedan kalla krigets slut och värre än under en del perioder under kalla kriget.

Vad som är tydligt är att det är fler väpnade konflikter i dag än för fem-sju år sedan. Det spenderas mer på vapen, det handlas mer med vapen och det finns flera platser där olika stater konfronterar varandra över sina intressen och ageranden. Bevisen går inte att bortse från, vi lever i en orolig tid, säger han.

Ökade försvarsutgifter

James Mattis upprepade under ett Nato-toppmöte tidigare i veckan de amerikanska kraven på att Natos övriga medlemsländer ska öka sina försvarsanslag.

Det senaste året eller två har de globala militära utgifterna stigit något, medan de i Europa har fortsatt att sjunka. Jag skulle tro att de europeiska utgifterna de kommande tre-fyra åren kommer att öka som en del i en global trend, säger Dan Smith.