Det är framför allt under det senaste kvartalet, perioden april-juni, som trenden brutits. Och det tack vare ett inflyttningsöverskott på 70 personer. Flyktingströmmen har endast marginellt påverkat. Av de nya Vadstenaborna är bara nio registrerade som inflyttade från utlandet.

Sammantaget befolkas just nu Vadstena av 7 404 invånare. Kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) följer utvecklingen med försiktig optimism:

– Det här kan vara ett utslag av att nya bostäder börjar bli färdiga. Samtidigt som vi kan ha lockat med bra kommunal service, till exempel via våra goda skolresultat. Det här ska bli spännande att följa, särskilt under nästa år när ännu fler bostäder blir färdiga.

Artikelbild

| OPTIMISM. Kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) hoppas på ännu bättre befolkningssiffror nästa år då också fler nya bostäder tillkommeri Vadstena.

Motala kommun fortsätter att växa. Under 2016 nådde kommunen över 43 000 invånare och under första halvåret 2017 bekräftades ökningstrenden ytterligare. 196 invånare tillkom och av dessa utgjordes 189 av ett positivt flyttningsnetto. Sammanlagt flyttade 897 personer till Motala, varav 170 noterades som inflyttade från utlandet.

– Återigen ser vi att vårt gemensamma arbete i kommunen och satsningarna på arbetsmarknaden ger resultat. Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv vilket är mycket glädjande, uttalar kommunalrådet Camilla Egberth (S).

Befolkningssiffrorna visar att även barnafödandet stadigt ökar i Motala, men utan att påverka den totala folkmängden. Under första halvåret var antalet avlidna ändå fler än antalet nyfödda.