Under förra veckans kommunstyrelsesammanträde uppstod oenighet kring barnkonventionen. En motion från Centern, om införande och tillämpande av barnkonventionen i alla verksamheter i Vadstena kommun, skulle besvaras.

Vid KS fanns ett tjänstemannayttrande som föreslog att motionen skulle avslås.

– Det pågår ett arbete på nationell nivå i det här och då var argumentationen "ska vi verkligen ha det här innan regering och riksdag har sagt sitt?", säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Oenigheten i KS ledde till omröstning och avslaget på motionen tolkade delar av oppositionen som att den politiska majoriteten är emot barnkonventionen och Konsensus uttryckte sitt missnöje i en insändare i tidningen.

Efter sammanträdet förra veckan samlades majoriteten och diskuterade de förslag till beslut som skulle skickas vidare till kommunfullmäktige och beslutade sig för att ändra förslaget till beslut.

– Som beslutet var formulerat så speglade det inte vad vi tycker.

De uppfattade det som att det kunde tolkas som att de var mot själva barnkonventionen. Istället för avslag kommer den politiska majoriteten vid nästa kommunfullmäktigesammanträde presentera ett nytt förslag till beslut.

– Vi drar tillbaka det felaktiga beslutet. Vi är för barnkonventionen, men vill avvakta vad staten och nationen säger och så vill vi undersöka vad en tillämpning skulle komma att innebära för Vadstena.