I lördags dog en ko på en gård söder om Omberg. På söndagen visade provtagningar att det var mjältbrand som var dödsorsaken.

Den aktuella gården ligger fyra kilometer ifrån den gård där det första fallet skedde. Därmed närmar man sig den gräns på fem kilometer som SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, satt upp som troligt område för smittan att finnas inom.

– Det är därför inte förvånande att vi har ett fall där, men det är ju frustrerande att det skett ytterligare ett fall, säger Lotta Andersson som är ansvarig för den operativa gruppen på Jordbruksverket som jobbar med utbrottet.

Artikelbild

Nytt fall av mjältbrand är bekräftat.

Jordbruksverket har tillsatt en krisorganisation som jobbar enbart med mjältbrandsutbrottet. Under början av veckan ska de lägga upp en strategi för hur verket ska jobba med situationen. Samtidigt pågår vaccinationen av djur och man har satt upp en central i Väderstad som ska bistå veterinärerna i det arbetet. Omkring 200-300 djur har eller kommer att vaccineras i området som det ser ut nu.