Som en del i skollokalprojektet kommer Vadstena kommun att förändra kostverksamheten i kommunen. Ett helhetsgrepp ska tas kring den offentliga maten, den mat som berör förskola, skola och omsorg.

– Det är välkommet. Culinar är i dåligt skick, säger kostchefen Anna Lundstedt.

Centralköket Culinar är gammalt och slitet och som arbetsplats har den inte bra arbetsmiljö. Därför ska ett nytt kök byggas.

Artikelbild

| Livsmedelsverket. En måltid i förskolan består av flera viktiga pusselbitar.

I första delen av processen ska den nya förskolan i Tycklingeområdet byggas.

– Där kommer det att finnas ett tillagningskök och ett matrum i anslutning, säger hon.

Samtidigt planeras en utbyggnad på Förskolan Gullvivan så att även den förskolan får ett eget tillagningskök. När det är byggt kan all förskolemat flyttas från Culinar och tillagas ute på respektive förskola.

– Det ligger i tiden att komma närmare barn och elever, säger hon.

Artikelbild

| Delaktighet. Närhet till kök och mat är viktigt för förskolebarn.

Genom att ha tillagningskök ute på förskolorna kan maten ha det pedagogiska syfte som önskas. I Vadstena kommun läggs pengar, tid och engagemang på att ha mycket närproducerad och ekologisk mat.

– Det är viktigt att kunna nyttja det hela vägen ut. Det ska kunna göras tydligt för barnen var maten kommer ifrån, säger hon.

När det finns ett kök på plats blir det lättare att jobba pedagogiskt kring frågor om mat och måltider.

Livsmedelsverket har tagit fram en modell för bra måltider i förskolan. Måltiden ska vara god och trivsam för att hamna i magen. En bra måltid är näringsriktig och säker att äta. Måltiderna ska vara hållbara både ur ett miljömässigt och ett socialt perspektiv. Dessutom ska måltiden vara integrerad, det vill säga vara en resurs i det pedagogiska arbetet på förskolan.

I samband med att den nya skolan för årskurs 4-6 ska byggas på den så kallade cirkusplatsen byggs samtidigt ett tillagningskök som förser elever i den nya skolan och Petrus Magni skolan med mat. I det nya köket kommer även lunch och kvällsmat till omsorgen att tillagas.

Efter att den nya skolan byggts kommer Katarinaskolan att vara en skola för elever i årskurserna F-3 . Skolan kommer att byggas till för att få ett eget tillagningskök.

– Det är bra för eleverna i de yngre årskurserna att de har närhet till kök och matsal, säger hon.

Tidigare har både lunch och kvällsmat levererats till kommunens äldreboenden vid ett och samma tillfälle. I den nya lösningen kommer varm mat levereras både till lunch och till middag. Mat kommer inte att behöva värmas ute på äldreboendena.

– Även kvällsmaten kommer att vara varm och nylagad.

Frukost och mellanmål kommer som tidigare att lagas på plats i kommunens äldreboenden.

När allt är klart med nya tillagningskök är ännu oklart. När det gäller den nya förskolan är upphandlingen i sitt slutskede. Bygget av ny mellanstadieskola och kök med kapacitet att även laga mat till omsorgen är i slutet av detaljplanearbetet.

– Vi vill ju att det ska gå så snabbt som möjligt, säger Anna Lundstedt.

Dels för att så snart som möjligt kunna flytta ut ur Culinars lokaler, men också för att kunna få igång måltidspedagogiken fullt ut.

Den offentliga maten berör många kommuninvånare, alla i skola och förskolan och alla i omsorg. Men de kommunala köken och maten som lagas påverkar många fler i förlängningen i och med att även de som inte direkt kommer i kontakt med den kommunala maten ofta har anhöriga i skola och eller i äldreomsorg.