Ända sedan mjältbrandsbrottet startade har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tillsammans med Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Östergötland arbetat med att få fram fakta om tidigare mjältbrandsutbrott.

En av frågorna är om djuren som dött smittas från samma källa.

– Resultatet av dna-proverna från djuren som dött av mjältbrand ska presenteras i dag av SVA:s statsepizootolog Ann Lindberg, säger Mikael Propst, kommunikationschef på SVA.

Artikelbild

| Länsveterinär Maria Leclercq Jenny Karlsson, arkivföreståndare på Länsstyrelsen i Östergötland.

Det SVA kommer att ge svar på är om de djur som dött smittas av samma bakterie.

Gräver i arkiven

2012 tog SVA fram en kartläggning av gårdar som drabbats av mjältbrand mellan 1916–1961. Nu gräver man ännu djupare i länstyrelsens arkiv och på landsarkivet i Vadstena.

På Länsstyrelsen i Östergötland har Jenny Karlsson, arkivföreståndare samlat in fakta för att kartlägga var äldre mjältbrandsgravar finns kring Omberg.

Artikelbild

| I boken från sekelskiftet står det hur man skulle gräva en mjältbrandsgrav.

– Det är sammanlagt sex besättningar av djur som dött av mjältbrand, berättar länsveterinär Maria Leclercq.

Gårdarna ligger inom ett område kring Omberg.

Har ni utifrån det materialet hittat något ni tidigare inte kände till?

– På en av de drabbade gårdarna i Heda har vi, utifrån anteckningar gjorda 1946, fått uppgift om ett antal minkar som ska ha dött av mjältbrand. De dog när de ätit en död kalv. Kalven visades ha smittas av en mjältbrandsgrav grävd 1899.

Samlar in fakta

Flera privatpersoner har de senaste veckorna hört av sig till Länsstyrelsen med tips.

– Bland annat ringde en person och berättade att de 1964 grävt ner ett självdött djur på en plats vid Omberg, säger Maria Leclercq.

Länsstyrelsen samlar in all fakta, som de sedan skickar till SVA.

– Det blir deras uppgift att lägga pusslet utifrån all fakta, förklarar Maria Leclercq.

Vaccineras mot mjältbrand

SVA är inte bara intresserade av fynd av döda djur, de har också begärt in alla grävarbeten som gjorts i området.

Ett av de skogsarbeten som vi känner till är när man 30 januari 2013 startade projektet med att frihugga de gamla ekarna vid Storpissan på Omberg. Detta för att skapa en god miljö för ekarna och förbereda för betesmark. Det var i just den hagen där det första mjältbrandsutbrottet var.

Drygt 1 500 djur har fram till torsdagseftermiddag vaccineras mot mjältbrand.

– I dag skickar vi ut information till alla hästägare. För dem är det frivilligt om de vill ha sina djur vaccinerade. En häst kan dö av en allergisk chock av vaccinet, säger länsveterinär Mara Leclercq.