Under förra älgjakten 2016/2017 fälldes sammanlagt 2 120 älgar i Östergötland. I år har kvoten sats till 2 350 älgar.

– Enligt den så kallade Älgobsen, en inventeringsmetod som mäter trender, så har älgstammen minskat under de senaste åren. Men vi har fortfarande stora betesskador på skogen av klövvilt, därför är det viktigt att de älgar som har tilldelats också fälls, säger Mia Kjällander, vilthandläggare på Länsstyrelsen Östergötland i en kommentar.

I Östergötland pågår älgjakten mellan den 9 oktober 2017 och den 28 februari 2018.