Sepsis, förr kallad blodförgiftning, är en sjukdom som drabbar människor i alla åldrar. Den har ett mycket snabbt förlopp. Sepsis kan ha sitt ursprung i allt från influensa till urinvägsinfektion. Tillståndet orsakas av en kombination av en allvarlig infektion och att immunförsvaret överreagerar på denna. Maria Andersson, specialistläkare på infektionskliniken i Östergötland, har granskat 90 patienters journaler åren 2012 och 2013. De drabbades av sepsis och vårdades på US i Linköping. Studien visade att drygt var fjärde patient dog. Tjugosju av patienterna hade sepsischock. I den gruppen dog nästan hälften.

Om svårare fall av sepsis upptäcks den första timmen och behandling sätts in, överlever åtta av tio patienter. Därefter ökar risken för dödlig utgång med ungefär åtta procent i timmen. Men symptomen är många och diffusa, de kan lika gärna vara tecken på andra mycket ofarligare tillstånd. Det gemensamma är dock att patienten känner sig väldigt sjuk.I våras sjösattes projekt Sepsis-larm i region Östergötland för att förebygga att fall av sepsis upptäcks allt för sent.

– Vi inom vården måste bli bättre på att hitta tidiga tecken. Patienten kan inte göra mer än att söka vård när man är ordentligt sjuk, säger Maria Andersson, som är drivande i projektet.

Artikelbild

| Glad. Speciaklistläkare Maria Andersson vid infektionskliniken i Östergötland är glad för att sjukdomen uppmärksammas.

Målet är att införa riktlinjer på alla vårdnivåer, från vårdcentral till specialistsjukvård på sjukhusen, att snabbt upptäcka symptom som kan tyda på sepsis. Projektet har redan uppnått en hel del.

Maria Andersson har informerat distriktsläkare och distriktssköterskor från länets vårdcentraler om de nya riktlinjerna.

– Primärvården är därmed väl intäkt, konstaterar hon.

Ambulanssjukvården i Östergötland har följt riktlinjerna sedan starten. Från att inte ha haft rutiner alls, har redan i år 458 fall av sepsis larmats in till akuten. I dessa fall har ett extra blodprov tagits och analyserats redan i ambulansen.

Artikelbild

| Infektionskliniken i Linköping. - Vi inom vården måste bli bättre på att hitta tidiga tecken, säger Maria Andersson, specialistlärare på infektionskliniken i Östergötland.

Det har gjort det möjligt att sätta in behandling mycket snabbt. Mikrobiologen bidrar sedan genom att starta upp snabbanalyser som utförs när man hittar bakterier i blod. På så vis kan man snabbt få ett svar på att man satt in en effektiv behandling. Specialistsjukvården och 1177 vårdguiden jobbar på att införliva de fasta rutinerna för att fånga upp misstänkta fall.