Imorgon är det premiär för bockjakten i Sverige. På Omberg har flera jägare och jaktlag framfört sin oro i och med det mjältbrandsutbrott som pågår på och kring Omberg.

Nu ger Statens veterinärmediciniska anstalt, SVA grönt ljus för jakt i det mjältbrandsdrabbade området.

LÄS MER: Här är svaret på mjältbrandsgåtan

För jägarna är råbockspremiären i Ombergstrakten inte hotad kan man läsa på SVA:s hemsida. Bedömningen från myndigheterna är att jakt i området kan utföras utan särskilda restriktioner. Risken att smittas av mjältbrand från vilt som rör sig och beter sig normalt är mycket liten.

LÄS MER: "Många djur hann dö innan vi förstod vad det var"

Jägarna uppmanas att kontakta SVA om de ser, eller avlivar ett uppenbart sjukt vilt djur. Eller om de hittar ett dött djur i området. De säger också att man inte ska röra eller hantera kroppen själv. Om man trots detta ändå har råkat komma i kontakt med ett dött djur ska man kontakta smittskyddsenheten i Region Östergötland.

Myndigheterna ska också gett särskild information till lokala jakträttsinnehavarna för hur man bedömer risker och möjligheter att bedriva ordinarie jakt i området.

LÄS MER: Djuren vaccineras mot mjältbrand

Vilda djur bidrar under dagens svenska förhållanden troligen inte till en större spridning av mjältbrand, eller att utbrottet underhålls i området. Genom avspärrning av kända smittade betesområden, snabb rapportering och hantering av nya fall samt vaccination av tamboskap i området förväntas det att mjältbrandsutbrottet kommer att klinga av kan man läsa på SVA:s hemsida.