Ögonsjukvården är en av de verksamheter som, tillsammans med hudsjukvården och öron- näsa halssjukvården, dras med den sämsta tillgängligheten av all specialistsjukvård i Region Östergötland. I augusti fick drygt hälften vänta på besök i mer än sextio dagar och bara knappt hälften fick behandling inom samma tidsram.

För att lösa situationen har regionen bland annat köpt vård av privata utförare i Jönköping.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser att det är orimligt att synnedsatta ska behöva åka till Jönköping för att få vård och föreslår därför att vårdval ska införas i Östergötland.

Kaisa Carro (S) som är ny ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden förklarade att det inte är aktuellt därför att vårdval i det här fallet visat sig vara riskfyllt.

– Vi har sett att det på ställen där det finns, splittrar vårdkedjan. Dessutom är utbudet av specialister inte större för att vi öppnar för privata vårdgivare.

Istället vill hon och därmed den styrande majoriteten, stärka den egna organisationen.

– Ögonsjukvården dras med problem som orskats av brist på erfarna läkare. Det påverkar arbetsmiljön negativt. Dessutom har efterfrågan på viss behandling ökat markant. Det rekryteras personal på bred front och det görs också andra mer långsiktiga insatser kring arbetsmiljö, ledarskap och rätt använd kompetens. Arbetet pågår för fullt.

M:s och KD:s förslag röstades därmed ned av regionfullmäktige under onsdagens sammanträde.