Situationen med ombyggnationen av Drottningplan är komplex. Det är kommundirektör Peter Ingessons första klargörande. Bakgrunden är den överenskommelse som kommunen och Trafikverket gjorde 2008 då kommunen gick in om medfinansierade Motalabron med 100 miljoner kronor. 40 miljoner i kontantinsats för att bygga en cykelväg över bron och 60 miljoner kronor för åtgärder på bland annat den gamla genomfarten.

– När det gällde insatserna vi skulle göra gjordes en uppskattning mellan tummen och pekfingret för att se vad de 100 miljonerna skulle innehålla. Det gjordes några enklare beräkningar och skisser, säger Peter Ingesson.

Sedan uppstod oenigheterna om broavgiften. Då hade kommunen redan betalat 20 miljoner kronor kontant, men resterande 20 miljoner efterskänktes av staten. Kommunen fick också totalt 70 miljoner kronor för olika ombyggnadsinsatser som man ville göra och där ingick bland annat en ombyggnad av gamla genomfarten med Drottningplan och Storgatan. Dessa pengar har betalats ut under tre år för insatser av själva gatorna.

Artikelbild

| Komplext. Drottningplan var inget enkelt projekt för kommunen. Det kom också att bli dyrare än man tänkt.

Först började man bygga om Storgatan. Projektet var enklare än Drottningplan eftersom det mestadels bara var gatan som skulle åtgärdas och det följde kraven från Trafikverket. Den beräkning som gjordes där var en kostnad på 16 miljoner kronor, men slutnotan för själva arbetet landade på 18 miljoner.

– Det projektet höll budgeten, sedan är det alltid osäkerhetsfaktorer som kan dyka upp och det kan variera lite i slutänden, säger Peter Ingesson.

Problemet med Drottningplan var dock att man där hanterade både projektet med gatan som betalades av Trafikverket och projektet med kringytor, som torg, som var kommunens ansvar.

– Drottningplan blev väldigt otydligt eftersom det blir två projekt som inte hängde ihop och som hanterades var för sig. Så kan vi inte jobba framöver, säger Peter Ingesson.

Artikelbild

| Ska bli bättre. Kommundirektör Peter Ingesson förstår att Motalaborna reagerat på hanteringen av Drottningplan.

Ni startade projektet utan att ha en tydlig plan om vad ni ville göra och utan någon ordentlig kalkyl på vad arbetet skulle kosta. Varför då?

– Det är ett komplext projekt med olika finansiering. Men det har inte fungerat som det ska så det är befogad kritik. Vi borde haft koll på kostnaderna först, men det är fel att säga att projektet blivit tio miljoner dyrare. Det är taget ur sitt sammanhang. Allt är inte färdigt och det pågår diskussioner om ambitionsnivåer.

Finns det inte en risk att pengarna tar slut om man arbetar utan kalkyler?

– Jo, det kan finnas sådana risker när det är otydligt. Det här är inte okej och vi ska inte jobba så här framöver. Därför pågår en översyn av hela vår investeringsprocess och hur vi jobbar med sådana här projekt.

Flera reaktioner har kommit kring att hela Drottningplansprojektet skett på löpande räkning. Verksamhetschefen för gata och park, Jan Sundström, har tidigare förklarat för tidningen att det var nödvändigt för att själva bygget var så komplext och att det inte hade gått att upphandla.

– Jag kan inte svara på varför man gjorde så, men generellt ska vi ju försöka att upphandla och det har vi nu sett att vi behöver förbättra oss på, säger Peter Ingesson.

Förutom Drottningplan och Storgatan lovade kommunen Trafikverket att åtgärda Östermalmsgatan och Vadstenavägen. För de projekten är kommundirektören tydlig med att det ska finnas en tydlig budget och en plan för vad som ska göras. När det ska ske är dock oklart.

– Vi tittar på de frågorna nu. Vi ser över vad som kan göras och vad vi behöver avvakta med för att inte orsaka mer påfrestningar för medborgarna just nu.

Att man avvaktar på grund av ekonomi förnekar dock Peter Ingesson.

– Nej, nej. Pengarna är inte slut. Vi har kanske använt ungefär hälften.

Efter allt med Drottningplan, känns det som att ni har koll på läget nu?

– Mycket i Motala har förändrats på kort tid och vi har verkligen blivit en tillväxtkommun. Vi har inte haft ordning och reda, men det har redan blivit betydligt bättre nu, säger Peter Ingesson.