I samband med att Trafikverket tog över ansvaret för Metallvägen år 2014 så asfalterades vägbanan om. Nu är det de två rondellernas tur att få ett lyft. Trots att befintlig skyltning larmar om en arbetstid på sex veckor så lär det dock inte innebära några större problem.

– Allt arbete kommer att ske under sen kväll och natt då det är väsentligt mindre trafik. Mitt på dagarna går det inte att vara där, berättar Nicklas Sundström, projektledare på Trafikverket.

Arbetet kommer att inledas vecka 33 och om vädret är nådigt bör allt vara färdigt vecka 34. Totalt så rör det sig om blott tre nattpass av slit fördelade mellan veckorna.

– Rondellerna är relativt små till storleken så borde räcka med tre nätter. Påverkan på trafiken blir minimal, vi kommer inte att störa så mycket, säger Sundström.

Trafiken som finns nattetid då?

– Den reglerar vi med hjälp av flaggvakter från alla håll som stoppar och släppar fram genom rondellerna. Det finns inga planer på att leda om trafiken.