Det är på väg 211 i höjd med Hättorp, strax söder om Tjällmo, som ett träd har hamnat över vägen. Enligt tidiga uppgifter skulle trädet täcka halva körbanan, men läget visade sig snart inte vara så allvarligt.

– Vi har inte åkt ut på det, utan väghållaren tar hand om det här, säger Mikael Edén, styrkeledare på Räddningstjänsten.

– Trädet ligger inte på vägen utan hänger snarare ut över vägbanan. Det blåser väldigt mycket, så trädet verkar ha vikit ner sig, säger han.

Trafikverket uppger att deras entreprenör nu ska såga ner trädet så att man kan få bort det från vägbanan. Det är oklart när det arbetet kan vara färdigt.