Tekniska nämnden har flera gånger tidigare diskuterat bryggorna i Hyddmarken. De är svartbryggor eftersom de ligger på kommunens mark, men en rad oklarheter kring detaljplanen i området gör att det ändå inte är helt fastlagt vad som gäller i ägarfrågan. Problemet för kommunen är att de oklara ägarförhållandena gör att de blir ansvariga om någon skulle skada sig på bryggorna.

– Det är en väldigt komplicerad bild. Bryggorna är inte privata för de ligger på kommunens mark. Det gör också att eftersom de är allmänna får vem som helst vara där. Men är bryggorna då farliga blir det vårt problem, säger nämndens ordförande Agneta Niklasson (MP).

En lösning hade varit att göra om den oklara detaljplanen från 1972 och en gång för alla reda upp vad som gäller. Men med det höga tryck som nu finns gällande detaljplaner gör att den här frågan sannolikt lär hamna långt ner på prioriteringslistan. Därför blev tekniska nämndens beslut att i nuläget avvakta, men samtidigt fundera vidare på lösningar. Helst hade man velat komma i kontakt med de som anser sig äga bryggorna.

– Det vore väldigt bra om de kunde höra av sig till kommunen så att vi kan få en dialog. Vi kan inte bara åka dit och riva, men de som vill skulle kunna teckna ett skötselavtal med oss istället, säger Agneta Niklasson.

På tjänstemännens bord ligger därför nu att gå ut med information till boende i området och be de som anser sig vara skötare av bryggorna att höra av sig till kommunen.