Nu har Jordbruksverket avslutat utredningen om saneringsåtgärder på Omberg. Samtliga vaccinationer ska, om allt går enligt planerna, vara klara inom max två veckor.
När det gäller saneringen av området så är det mer oklart,  smittskyddssamordnaren Lena Hult berättar att man ännu inte har någon deadline för detta arbete.
Just nu arbetas intensivt med saneringen.

– Främst är det jorden där kadaver har legat som ska skyfflas bort, förklarar hon.

Det är bara den övre decimetern av jorden i kadavrens direkta närhet som behöver avlägsnas. Jorden skickas sedan till återvinningsbolaget Ekokem.

– Vår roll är att ta emot och hantera det skadliga avfallet. Jorden kommer att lossas till en bunker. I bunkern används en gripklo för att lyfta avfallet till en vagn som transporterar avfallet till förbränningsanläggningens inmatning, berättar Ulrika Wievegg, miljöchef vid Ekokem.

Mjältbrandssporer kan överleva i 100 år i jorden, men trivs desto sämre vid höga temperaturer.

– Ugnen förbränner vid över 1100 grader och chansen att någon bakterie skulle överleva är noll.

Säkerheten kring hela processen är hög. Alla personer som riskerar kontakt med avfallet klär sig i heltäckande skyddsdräkt och mask.

– Och efteråt så bränner vi skyddsdräkterna också. Det är väldigt viktigt för oss att vi och vår omgivning skyddas, säger Ulrika Wievegg.

De områden där jord avlägsnas ska sedan fyllas igen med grus eller annat material. Lena Hult menar att besättningar som redan vaccinerats två gånger då kan återgå till betet.

– Men de besättningar som bara vaccinerats en gång kan inte släppas ut på området. Det kommer att ligga kvar restriktioner ett antal år framöver.

Nya uppgifter bekräftar att mjältbrandssmittan kommer från samma källa. Påverkar det saneringsarbetet?

– Nej, det gör ingen skillnad. Däremot så blir jag självklart nyfiken på var denna källa finns, men jag tvivlar på att det går att besvara.

När mjältbrand bröt ut i Närke år 2011 så kostade saneringen sammanlagt sju miljoner kronor. Det är dock för tidigt för att ge några besked om kostnaden för arbetet på Omberg.

– Det är svårt att uppskatta hur stor kostnaden blir i slutändan. Även om det inte rör sig om några stora insatser så kan det bli dyrt, menar Lena Hult.

Vem betalar för saneringen?

– Staten står för kostnaderna. Staten ersätter också alla djurägarnas utgifter samt halva inkomstbortfallet. Vi har ett årligt, statligt anslag och om det inte räcker så får de skjuta till mer pengar.

Huruvida markägaren Sveaskog kommer blandas in i saneringsarbetet är ännu oklart. Miljö- och naturvårdsspecialisten Per Petersson menar att Sveaskog inte tar några egna initiativ utan följer direktiv och rekommendationer från myndigheterna.

– Vi har inte den kompetensen som krävs för att fatta beslut i den här situationen. Sen så ställer vi såklart upp som markägare på alla sätt vi kan. Det ligger i vårt intresse att saneringen genomförs och vi lyssnar helt till Jordbruksverket, Länsstyrelsen och SVA. Även för människors möjlighet att uppleva det fantastiska Omberg vore det bra om situationen fick en snabb lösning, säger han.

Hittills har sjukdomen kostat mycket tid. Bland annat så har Sveaskog hjälp till med avspärrning och information.

– Skyltningen har behövt flera uppdateringar och det finns många berörda vandringsleder, berättar Per Petersson.

Hur har mjältbrandsutbrottet påverkat Sveaskogs naturvårdsarbete på Omberg?

– Utbrottet har inneburit ett uppehåll, men jag tror inte att några få månader kommer att påverka miljön negativt. Ambitionen är fortfarande att Ombergs halvöppna beteslandskap kan utvecklas vidare. Men desto snabbare desto bättre.

Flera drabbade djurhållare arrenderar av Sveaskog. Påverkas ni av det?

– Gårdsägarna har inga vanliga arrenden utan det handlar snarare om skötselavtal. Vårt naturvårdsarbete är helt beroende av att deras besättningar hjälper till med att hålla markerna öppna. Vi vill uttrycka våra sympatier och arbetar för en bra lösning.

Hur har samarbetet med de olika myndigheterna fungerat?

– Vi har haft ett bra samarbete med dem vad gäller gemensamma åtgärder och kontinuerligt fått en bra information, deras engagemang i frågan har känts bra. Vi vill ge en eloge till alla de personer på de olika myndigheterna som är inblandade.