Piraterna har flaggat för kommunen att man behöver omkring fyra miljoner kronor för att inte gå i konkurs. Det handlar enligt källor till oss om två miljoner i lån till kommunen, ungefär en miljon i löner och en miljon i övriga skulder.

Det förslag som den politiska majoriteten nu vill att kommunen utreder är att man tar över ägandet av byggnaderna på Dunteberget. Enligt Piraternas bokföring är byggnaderna värda 6,3 miljoner kronor.

– Vi har fått uppgifter om ett värde på mellan sex och tio miljoner kronor, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Artikelbild

| Kommunalråd Camilla Egberth (S) är redo att köpa byggnaderna.

Om kommunen ska göra en egen värdering av byggnadernas värde är ännu inte bestämt.

– Vi har gett kommundirektören i uppgift att ta reda på hur värderingen är gjord och om den verkar tillförlitlig. Det kan bli så att vi kommer att göra en egen värdering, det vet jag inte i dag, säger Camilla Egberth.

Borde inte någon oberoende göra värderingen innan ni investerar miljonbelopp?

– Jag vill ha ett underlag som jag kan känna mig trygg med så att vi kan ta ett säkert beslut. Vi ska titta på värderingen och om den är tillförlitlig, säger Camilla Egberth.

Hon tillägger också att man just nu har en dialog med Piraterna om värderingen och om ett tänkbart upplägg på en överenskommelse om framtiden. Det handlar bland annat klubbens utvecklingsplaner och om hur ett framtida arrende ska kunna se ut.

– Arrendet kommer inte se ut som det gjort tidigare eftersom kommunen, om vi köper byggnaderna, äger allting. Men det kommer ju också handla om driften och hur den ska skötas och finansieras, säger Camilla Egberth.

Piraterna har uppgett till er att de behöver fyra miljoner, men byggnaderna som ni tittar på att köpa kan kosta över sex miljoner. Varför vill ni ge dem mer än vad de behöver?

– Vi köper inte ett konkursbo, det är inte det som det här handlar om. Men vi vill också se till att vi inte förlorar det som Piraterna är skyldiga oss. Vi vill också gärna se att de får en bra nystart. Vi vill inte att de går i konkurs utan att de ska få förutsättningar för en nystart, säger Camilla Egberth.

Kommundirektör Peter Ingesson är inne på samma linje, båda öppnar dock för en diskussion om att bara köpa vissa av byggnaderna.

– Jag ska titta på det material om byggnaderna som Piraterna presenterat och se om det är rimligt eller om vi behöver göra en oberoende värdering, säger han och fortsätter:

– Vi vill ha en hållbar lösning som gör att vi inte sitter i den här sitsen om ett år igen. Därför behöver Piraterna goda förutsättningar för att klara sig vidare.

Kommer ni att ställa någon form av ekonomiska krav på Piraterna i och med det här?

– Ja, sannolikt. Det är rimligt att vi tittar på hur vi ska följa upp dem framöver, säger Peter Ingesson.

Från oppositionens sida är man tydlig med att man inte vill köpa anläggningen för att rädda speedwayklubben. De menar istället att en konkurs kan vara positivt och ge Piraterna en chans att sanera sin ekonomi.

– Vad är så farligt med att låta dem gå i konkurs? Då får de en chans att få ordning och reda på sin ekonomi, säger Caroline Unéus (M), oppositionsråd och fortsätter:

– Jag förstår inte hur man ska kunna försvara det här inför skattebetalarna.