I Motala pågår ett omfattande förändringsarbete inom hemtjänsten där man genom att följa de beslut om insatser som de äldre beviljats, ökad kommunikation med de äldre och bättre planering hoppas kunna förbättra såväl kvalitet och kontinuitet och ekonomi. Det har varit ett omfattande utvecklingsarbete, men nu menar de ansvariga att det börjar ge resultat.

- Vi vet att vi är på rätt väg. Det som var glädjande är beskedet att verksamheten för första gången på sex år visat ett positivt ekonomiskt månadsresultat. Det visar att vi är på väg åt rätt håll, säger nämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S).

Samtidigt är den ekonomiska prognos som nu presenteras väldigt försiktig, påtalar hon. I den framkommer att man inte tror att man kommer att se de ekonomiska effekter som man hoppats på i år utan att det kommer att dröja till nästa år. Projektet är dock tänkt att förbättra nämndens ekonomi avsevärt. I dag är äldreomsorgen den verksamhet som dras med störst underskott, i år sannolikt över 18 miljoner kronor. Att satsningen då väntas ge en besparing på tio miljoner om året framöver är därför välkommet.

– Jag tror att det kan vara en rimlig summa. Det här är absolut en satsning som vi tror på, säger Anne-Lie Liljedahl.

Att man börjar se resultat visas också i bemanningen. Enligt socialnämnden har man genom bättre planering funnit att det varit en överbemanning i hemtjänsten. Personal har därför kunnat flyttas över till lediga tjänster på äldreboenden istället. Totalt räknar man att det handlar om 15 årsarbetare i år.

– Totalt sett har våra vikariekostnader minskat jämfört med tidigare år och det har de gjort även under sommarmånaderna då vi brukar ha mycket vikarier inne, säger tf socialdirektör Cecilia Larsson.