Kvinnan valde att boka semesterlägenheten via en, vad hon trodde var en, känd resesajt. Efter att hon betalat in drygt 20 000 kronor ska hon ha uppmärksammat att stavningen på den aktuella sajten skiljde sig från originalsajten. Då kvinnan även hade ett namn på en kontaktperson, i samband med sin bokning, försökte hon att söka denne, utan resultat.

Enligt stationsbefäl Sara Walters har kvinnan i efterhand uppgett att det var svårt att se att det handlade om ett bedrägeri men att mannen på den falska sajten på något sätt måste ha gjort en kopia av den ursprungliga hemsidan för sitt ändamål.

Anmälan är rubricerad som bedrägeri med hjälp av internet.