Uppgifterna om försäljningarna är hämtade från Lantmäteriets register och omfattar vanliga köp i Motala och Vadstena.

Fastighet: Motala Motala-torpa 6

Adress: Lustigkullevägen 47F

Pris: 1 850 000 kronor

Taxeringsvärde: 920 000 kronor (2015)

Köpare: Johanna Elisabet Margareta Lundqvist, Per Inge Mattias Pettersson

Säljare: Eva Inga-Lill Ax, Nils Göran Ax

Fastighet: Motala Ekroten 3

Adress: Östermalmsgatan 115

Pris: 1 690 000 kronor

Taxeringsvärde: 860 000 kronor (2015)

Köpare: Harriet Rebecka Rydoff, Arne David Danielsson

Säljare: Sjunne Emanuel Broman, Sonia Bromans dödsbo

Fastighet: Motala Gammaldansen 2

Adress: Östermalmsgatan 100

Pris: 2 350 000 kronor

Taxeringsvärde: 2 320 000 kronor (2016)

Köpare: Bo Kenneth Pettersson

Säljare: Thomas Gruber

Fastighet: Motala Råcka 1:46

Adress: Egelstorpsvägen 1, Tjällmo

Pris: 720 000 kronor

Taxeringsvärde: 343 000 kronor (2015)

Köpare: Rolf Åke Hansson, Gertrud Kristina Agnedotter

Säljare: Åsa Maria Sjödin

Fastighet: Motala Olivehult 10:192

Adress: Vildsvinsvägen 4, Borensberg

Pris: 340 000 kronor

Taxeringsvärde: 160 000 kronor (2015)

Köpare: Björn Magnus Gisslén, Lina Maria Wehlin

Säljare: Motala kommun

Fastighet: Motala Kråksången 1

Adress: Kråkstensvägen 2

Pris: 2 500 000 kronor

Taxeringsvärde: 1 163 000 kronor (2015)

Köpare: Josip Mustapic, Tanja Toljusic

Säljare: Camilla Maria Elisabeth Claesson, Toni Olavi Sulinko

Fastighet: Motala Rosengården 6

Adress: Hyvingevägen 11

Pris: 2 250 000 kronor

Taxeringsvärde: 905 000 kronor (2015)

Köpare: Karl Gunnar Krister Jakobsson, Margareta Solvig Karlsson

Säljare: Carl Andreas Axelsson, Jenny Margareta Axelsson