Riksvägsbron eller Kanalbron byggdes 1974 och man har inte gjort några större insatser under den tiden.

– Man har gjort små punktinsatser under åren, säger Johan Svensson, driftsplanerare på Gata och park, Motala kommun.

Nu gör man en insats där man går igenom hela stålkonstruktionen med allt vad det innefattar, med blästring och målning. Inspektioner har gjorts kontinuerligt under åren men nu gör man alltså en genomgripande renovering av bron.

Artikelbild

| Under hösten och vintern renoveras Vadstenavägens bro över Göta kanal.

Bron måste då låsas i uppfällt läge med en körbana i taget och trafiken får då samsas i de två körfält som hålls öppna.

– Vi räknar med ungefär fem veckor i taget per klaff, säger Johan Svensson.

– Arbetet kommer att gå igång på allvar nu i vecka 41. Man täcker in allt under arbetets gång så inget spill kommer ner i vattnet.

Man räknar med att arbetet kommer att pågå i femton veckor vilket innebär till slutet av januari 2018. Även gång- och cykeltrafiken påverkas. Den kommer att ledas om via Gästisgatan.

Artikelbild

| Under arbetets gång kommer en klaff i taget att vara uppfälld och trafiken får då samsas i de två körfält som hålls öppna.

– Vi kommer att klara deadline, 31 mars, då Göta Kanal öppnar. Men vi har den tiden på oss, konstaterar Johan Svensson och uppmanar trafikanter till försiktighet under arbetets gång.