Miljö- och hälsoskyddschef Per Linnér har varit ute på Småängens camping. Den inspektör som håller i ärendet ska ut och besöka anläggningen efter semestrarna, meddelar Per Linnér.

– Föreläggandet bygger inte på att vi inte varit ute på plats utan det bygger ju på de uppgifterna som kommit in över storleken på reningsverket och utifrån de beräkningar som de har gjort eller inte har gjort kan man säga, säger Per Linnér.

Ärendet har delvis försvårats på grund av att missförstånd som orsakats av att termer använts på felaktigt vis såsom att Hans Davidsson använt ordet bräddning då det varit fråga om nivålarm.

– Men att han sagt fel ligger inte till grund för föreläggandet. Föreläggandet bygger på de uppgifter han skickat in till oss, säger Linnér.

Det har inte gjorts en ordentlig, riktig beräkning på reningsverkets belastning.

– Det är sådant man brukar ha en konsult att hjälpa till med.

Campingen har ett ganska komplicerat avloppssystem.

– Vi har koll på hur ledningarna går, men det är inte ett jättevanligt system. Hela systemet är relativt komplicerat, säger han.

Från miljö- och hälsokontorets del behöver de få in korrekta uppgifter.

– Det han behöver göra är att skicka in beräkningar som visar på att verket är rätt dimensionerat. Han har inte gjort det innan.

Först efter det kan man göra en korrekt bedömning av avloppsanläggningen och vad som behöver göras.

– Det är ju inte säkert att verket är dimensionerat för belastningen som kommer och då är det ju åtgärder som han måste redovisa.

Om så är fallet finns olika alternativ.

– Det kan vara att byta ut reningsverket eller man ser till att minska ner belastningen genom att till exempel ha en tank där man tömmer ut avloppet från alla husvagnarna så att en tankbil kommer och tömmer det. Det handlar om att göra ordentliga, korrekta beräkningar och redovisa dessa och eventuellt även redovisa planerade åtgärder.

– Även om förbudet ligger, det är ju överklagat och ligger hos rättsenheten på länsstyrelsen, för vi en dialog under tiden. Jag har varit ute på plats och en inspektör kommer att komma ut så vi kommer att köra vidare med det här ärendet.

Hans Davidsson får inkomma med uppgifter som visar att åtgärder inte behövs eller vilka åtgärder han tänker vidta.

– Får vi bara in rätt uppgifter så tar vi ju tillbaka vårt förbud, säger Linnér.