Kommunen fortsätter sitt arbete med att byta ut gamla vattenledningar i Brinken. Först ut efter semestrarna är Stegeborgsgatan där arbetet drar igång i nästa vecka. Det handlar om sträckan mellan Skogalundsgatan och Sandgatan.

Enligt kommunens hemsida kommer arbetet att pågå i ungefär två månader framåt. Under perioden kommer genomfartstrafik att vara förbjuden på sträckan.

Även boende i området kommer att påverkas eftersom man tidvis kommer att behöva stänga av vattnet. Det sker när man kopplar på fastigheterna på de nya ledningarna. När det sker kommer man att gå ut med vidare information kring.