LÄS OCKSÅ: Upprörda föräldrar sågade politikerna.

Under hela våren har tjänstemän på bildningsförvaltningen utrett framtiden för Godegårds skola. Utredningen, som blev slutgiltigt klar vid lunchtid, pekar på ett fortsatt lågt elevantal. Ibland är antalet elever på hela skola nere under 30. Men man har också tittat på förutsättningarna för de två-tre lärarna på skolan att utvecklas tillsammans med kollegor, ekonomin och skolskjutsresorna.

– Jag tycker att det är en gedigen utredning och jag ser det här ur barnperspektivet. Jag har full förståelse för orten som kämpar och den frustration som man känner. Men alla elever har rätt till en likvärdig skola i Motala kommun och vi måste se till att alla barn får den rätten. Barnen får inte bli en krockkudde, vi måste göra det bästa för barnen. Därför står jag bakom det här förslaget, säger bildningschef Johnny Thorén.

Förslaget som tjänstemännen lägger fram är en nedläggning av skolan redan i januari nästa år. Nästa vecka tar politikerna beslut i frågan. Oppositionen menar att ärendet borde avgöras av fullmäktige, men får mothugg av majoriteten som menar att det är en fråga för bildningsnämnden som är ansvarig för skolorna.

Bildningsnämndens ordförande, Nicklas Rudberg (S), säger att han inte tagit ställning i frågan ännu och att de bestämmer sig först nästa vecka. Samtidigt ser han att Godegårds skola får det tufft att klara sig.

– Det som presenteras här är väldigt starka skäl, men vi ska titta på det. Det som är avgörande för oss är barnperspektivet och personalperspektivet. Det här handlar om vad som blir bäst för landsbygdens barn, säger han.

LÄS MER: "Då väntas besked om skolan"

Artikelbild

| Skolan i Godegård ska läggas ner.

LÄS MER: Över 100 namn för en levande landsbygd