Den nu drabbade gården har bete i närheten av ett bete där tjurar tidigare dött i smittan.

– Misstanken att det rör sig om mjältbrand är ganska stor, säger länsveterinär Maria Leclercq.

Det omkring två hektar stora betet där fåret vistats är sedan i lördags avspärrat. Länsstyrelsens personal har satt ut avspärrningsband och skyltar.

Artikelbild

| Arkivbild. Fåret kommer inte från den drabbade gården.

Det rör sig den här gången om ett nytt djurslag och en ny gård. Men får är idisslare och hör till den grupp djur som lättast smittats.

Distriktsveterinär tog under lördagen prover som skickats på analys. Provsvar väntas under måndagen, då även svar ska komma på prover tagna på den tjur och det rådjur som senast rapporterats döda.

Hittills har elva djur bekräftats döda i mjältbrand.