Nämnden beslutade att campingen inte får släppa ut avloppsvatten från reningsverket med tillhörande tankar och våtmark utan måste hitta en annan lösning. Föreläggandet är förbundet med ett vite på 100 000 kronor om detta inte åtgärdas i tid. Enligt kommunen har reningsverket bara kapacitet att hantera 45 personer, men att det under högsäsong kan vara så många som 500 personer som utnyttjar anläggningen. De driftsstörningar som varit menar kommunen beror på att flödet är för högt i förhållande till vad verket klarar av.

Ägarna till Småängens camping har nu överklagat och kräver att länsstyrelsen upphäver plan- och miljönämndens beslut.

I överklagan hänvisar ägaren till att en ny dator införskaffades till reningsverket under 2015. Med hjälp av den har man översikt över den mängd slam som hanteras. Enligt campingens beräkningar under april-juni i år, inklusive midsommarhelgen med många besökare, hanterade reningsverket i snitt 40 procent av sin fulla kapacitet. Detta menar man är bevis på att reningsverket inte är för litet i förhållande till campingens beläggning.

Artikelbild

| Maktlös. "Vi har ju aldrig släppt ut något i sjön, men vi kan ju aldrig bevisa det i och med att de inte kommer ut och ser hur anläggningen fungerar", säger Hans Davidsson.

Hans Davidsson menar att kommunen grundar sin bedömning av reningsverkets kapacitet på att campingen växt och inte tittat på de åtgärder som gjorts rörande reningsverket.

– De har inte varit ute på 16 år och kikat på det här och då blir man ju fundersam på hur man kan sitta och skriva någonting som inte är sant. De vet inte hur anläggningen fungerar. Jag har ringt till dem också och velat att de ska komma ut, säger han.

De gånger någon från kommunen varit på campingen har ingen tittat på hur reningsverket fungerar.

I sin överklagan påpekar ägaren att det som redovisats som bräddningar, det vill säga att nivån i tanken blir så hög att avloppsvatten släpps vidare utan rening, inte stämmer. Hänvisning sker till att miljöchef Per Linnér nyligen informerat om hur en bräddning i verket sker och att det som redovisats i själva verket är larm som visar att nivån i tanken är hög och ofta har detta berott på att bindor, tamponger eller annat skräp fastnat i pumpen.

Artikelbild

| Småföretag. Hans Davidsson önskar att kommunens representanter skulle vara mer villiga att samarbeta för att hitta lösningar.

– Vi har ju aldrig släppt ut något i sjön, men vi kan ju aldrig bevisa det i och med att de inte kommer ut och ser hur anläggningen fungerar, säger Hans Davidsson.

Likaså är ägarna till campingen kritiska till att provtagning av avloppsvattnet skett endast en gång. "Det är inte skäligt att göra en bedömning utefter endast ett enda prov", går att läsa i överklagan.

Artikelbild

| Reningsverk. Reningsverket är uppdaterat och flöden går att se på verkets dator, berättar Hans Davidsson.

Provtagningar av badvattnet har inte påvisat att något skulle läckt ut i sjön.

– Vi skulle ju inte vinna på att göra utsläpp av avloppsvatten. Det skulle ju stjälpa vår näring på campingen här om det skulle vara smittat vatten i sjön. Kommunen tar ju badvattenprover och det har varit bra hela tiden, säger han.

Artikelbild

| Avlopp. Här kan husbilar tömma sina avloppstankar.

Ett annat problem menar de är att inspektörerna i ärendet bytts ut hela tiden, vilket innebär att varje ny inspektör har tvingats börja om från början. Detta har medfört extra kostnader för campingens ägare.

– Man blir ju väldigt irriterad till slut när det är så många gånger som det börjat om igen. Det blir aldrig något avslut, säger han.

Artikelbild

Han är besviken på kommunen.

– De säger ju att vi inte varit samarbetsvilliga och inte gjort någonting, men vi har ju hela tiden gjort saker här. Jag är ganska besviken på dem, de pratar om samarbetsvilja själva, men de har ju överhuvudtaget inte försökt samarbeta.

Ärendet kommer att prövning i länsstyrelsen rättsenhet.

– Tanken var ju att vi skulle avveckla och sälja nu. Det här är ett riktigt hårt slag för oss.