Enligt en sammanställning som Motala kommun gjort är det framför allt huvudbiblioteket som fått flest gäster men även bokbussen och filialerna, Borensberg och Tjällmo, har märkt av ökningen.

En förklaring är att många nyanlända söker sig till biblioteket för att läsa nyheter om sitt hemland, låna medier för språkträning och delta i aktiviteter. Biblioteken har också ordnat fler aktiviteter, inte minst fler barn- och familjeprogram, som blivit välbesökta.

Även småbarnscaféerna för föräldralediga har slagit väl ut. Rekordet slogs i Tjällmo förra hösten då 20 personer kom vid ett tillfälle.

Antalet besökare på huvudbiblioteket varierar mellan 600-700 personer per dag. Samtidigt, parallellt med den positiva utvecklingen, är antalet besökare relativt lågt jämfört med genomsnittet i landet. En orsak sägs vara bristen på fler fysiska bibliotek, jämfört med andra kommuner i samma storlek.

Under det senaste året har lånen minskat med tre procent. Ändå ligger andelen utlån fortfarande högt jämfört med övriga landet. Skolbibliotekens verksamhet redovisas dessutom separat vilket innebär att den samlade utlåningen blir högre är de redovisade siffrorna nedan.

Drygt 12 500 Motalabor är aktiva låntagare. Det innebär att de har gjort minst ett lån under året. Men många uppges också besöka biblioteket av andra skäl. Det kan vara för att läsa tidningar och tidskrifter, låna en dator eller delta i andra aktiviteter.