Under fredagen hölls flera vittnesförhör. Två av vittnena uppgav att den misstänkte mannen ringde till dem efter knivskärningen i Stadsparken och erkände att han stuckit 18-åringen. En av dem beskriver att 21-åringen hade svårt att andas, ”som om han sprang”, medan den andra säger att mannen lät ”nästan som vanligt fast nervös på rösten”.

Innan kammaråklagare Helene Gestrin visade upp det misstänkta mordvapnet, en fällkniv, och redogjorde för hur den kan öppnas, ville hon få svar på en fråga.

”Vad tror du händer om man hugger någon i magen med en sådan kniv?”, sade hon och vände sig mot 21-åringen.

Artikelbild

| Försvarsadvokat Anders Berglund, på väg till tredje dagens mordrättegång i tingsrätten.

”Jag hade inte ens en tanke att jag skulle stå så nära honom att den skulle ha gått in i hans mage”, svarade han.

”Men förstår du att man kan dö om man blir huggen med kniv?”, fortsatte åklagaren.

”Jag har inte provat något liknande innan”.

I samband med slutpläderingen lyfte Helene Gestrin fram 21-åringens likgiltighet inför konsekvenserna av en knivskärning.

Artikelbild

Hon beskrev också händelseförloppet under den aktuella dagen, att 18-åringen förvisso var irriterad under samtalet ute i parken och att han både slog bort 21-åringens glasögon och puttade honom på ena axeln.

Hon hävdar dock bestämt att det hans beteende vare sig var hotfullt eller våldsamt.

– Jag utesluter att det föreligger en nödvärnssituation, sade Helene Gestrin och menade att 21-åringen möjligen hade kunnat knuffa tillbaka, men absolut inte dra kniv.

– Han bör dömas till ett långt fängelsestraff.

Advokaterna till den avlidne mannens mor, respektive far och två bröder, instämde i Gestrins yrkande om mord.

När Anders Berglund, 21-årings advokat, fick ordet framhöll han svårigheten för sin klient att befinna sig i en så främmande miljö som domstolen när det dessutom finns språkförbistringar som kan påverka hur och vad man svarar. Berglund anser att det är en helt felaktig bild som målas upp av hans klient, att han skulle vara en person som ofta bär vapen och är svartsjuk. Han poängterar också att 21-åringen aldrig tidigare varit inblandad i något våld och att han är ostraffad.

– Hela motivbilden rasar enligt min uppfattning. Åklagaren har definitivt inte bevisat ett uppsåtligt överlagt mord.

Anders Berglund anser inte att 21-åringen bör dömas för vare sig mord eller andrahandsyrkandet, synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.

– Det absolut högsta är grov misshandel och vållande till annans död.

Tingsrätten meddelar dom den sjätte mars. Tills dess kvarstannar den misstänkte i häktet.