I många år har vi funnits online. Men det är först nu, det senaste året, som vi på allvar har byggt ut vår digitala nyhetstjänst. Vårt nyhetsflöde online har aldrig varit större, vassare och rappare än nu. Det är också först nu vår digitala nyhetstjänst är så pass bra, att vi kan tänka oss att ta betalt för den. Nu känner vi att tiden är inne. Men det är upp till dig som läsare, användare och prenumerant att avgöra om vi gör vårt jobb tillräckligt bra.

Du som redan i dag prenumererar är vinnaren. Du betalar inget extra, du har ju redan nyckeln till allt. Men du som i dag använder våra digitala kanaler utan att betala något alls, du kommer förr eller senare att ställas inför valet att bli digital prenumerant. Vi hoppas att vårt löfte om ständig, vass och professionell nyhetsuppdatering om lokalsamhället är en tjänst som du tycker är värd pengarna. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att leverera, men det är du som avgör.

På senare tid har vi haft många, långa och viktiga diskussioner internt på redaktionen. I bruset av allt, i ljuset av konkurrensen, vad ska vi vara? Vad ska vår journalistik stå för? Här vill vi som utgivare tydliggöra ett par saker, som vi vill ska prägla vår publicistiska verksamhet.

Vi ska vara så nära vår publik som möjligt. Det är alltid allmänheten som är vår uppdragsgivare. Aldrig någon annan.

Vår journalistik ska vara saklig, tydlig och underbyggd. Vi väljer inte sida, utan strävar efter att ge en så nyanserad bild som möjligt. När vi lyfter fram kritik mot makthavare, chefer, organisationer och företag ska de alltid ges möjlighet att svara på tydliga och raka frågor; kritik och bemötande ska publiceras samtidigt. Men det ska inte löna sig att hålla sig undan. Vi kommer att ge rimlig tid för kritiserade parter att svara – men det är fortfarande vi som avgör om det blir en publicering. Ingen annan.

Vi strävar efter att alltid sätta våra läsare och användare i första rummet. Det innebär att vi publicerar namn på makthavare, näringsidkare och restauranger som agerar på ett sätt som drabbar allmänheten. Och samtidigt ska som sagt kritiserade parter alltid ges möjlighet att bemöta kritiken, rakt och tydligt.

Människor som begår brott hanteras av rättsväsendet, inte av media. Vi gör våra publiceringar utifrån allmänintresset, inte för att döma individer. Därför publicerar vi inte slentrianmässigt namn på dömda brottslingar, vi gör det om vi anser att allmänintresset motiverar det.

Som seriös nyhetsförmedlare tar vi hänsyn till drabbade, offer och anhöriga. Vi strävar alltid efter att berätta så mycket som möjligt, men av hänsyn till drabbade och anhöriga avstår vi ibland ifrån att publicera vissa detaljer. Den hänsynen gäller oavsett vad människor har för socioekonomisk status, etnicitet eller religion.

Det ingår i vår roll att utkräva ansvar från människor i maktpositioner i samhället. Som politiker eller chef inom det offentliga och inom näringslivet har man ett förtroendeuppdrag att ta ansvar för. Vi behandlar människor olika beroende på deras maktposition – men inte beroende på etnicitet, religion eller politiska åsikter.

Vi ska inte moralisera och döma, utan sträva efter en nykter och genomtänkt bevakning. Sverigedemokrater ska ställas till svars på samma sätt som socialdemokrater och moderater. Vi ska inte moralisera över människors åsikter, värderingar och livsval, men sträva efter att tydliggöra hur politiska beslut påverkar vårt samhälle – oavsett politisk färg.

Som krönikör i våra kanaler får man gärna roa och även oroa. Men även här ska man vara tydlig, saklig och underbyggd i fakta – samtidigt som man kan ta ut svängarna i sina åsikter.

Du som användare och läsare ska kunna lita på det vi skriver. Och när vi gör fel, ska vi erkänna det, be om ursäkt och rätta våra fel. Du som läsare är alltid välkommen att höra av dig, inte minst om du upptäcker faktiska fel i vår rapportering.

Vårt existensberättigande är inte vi själva. Inte våra tidningar, våra artiklar, tv-inslag, bilder och krönikor. Nej, det är att vara relevanta, dygnet runt, alla dagar hela året, för alla som bor i våra lokalsamhällen. Där vill vi vara – och vi lovar att leverera.

 

Anna Lindberg Publisher och ansvarig utgivare
Nils Olauson Onlinechef och ansvarig utgivare online