Linköping stärker sin position som hjärtat för den polisiära verksamheten i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län när en ny regionledningscentral uppförs på Garnisonsområdet, ägt av Intea Fastigheter AB.

– Vi räknar med att sätta spaden i marken vilken dag som helst, säger fastighetschef Kjell-Åke Nilsson.

Det är i en befintlig byggnad på Garnisonen (samma som restaurang Brigaden) som regionledningscentralen ska inrymmas.

Enligt Kjell-Åke Nilsson kommer stora delar av de cirka 3 000 kvadratmeter som centralen omfattas av att helt göras om.

– Allt som vi gör invändigt kommer att anpassas efter polisens önskemål. Projektet omgärdas av sekretess och centralen kommer att säkerhetsklassas på grund av den verksamhet som kommer att bedrivas där.

Uppgiften bekräftas av Thomas Redlund, gruppchef vid polisen i Eskilstuna och projektledare för genomförandet av den nya regionledningscentralen.

– Centralen blir hjärtat för det polisiära arbetet i Östergötland, Jönköping och Södermanland och blir förstås hur viktig som helst.Anläggningen kommer inte att vara öppen för allmänheten och ska på olika sätt att skyddas från eventuella angrepp utifrån. Det blir särskilda säkerhetsanordningar, bland annat ett system med slussportar där folk måste passera, säger han.

Redlund berättar vidare att man räknar med att kunna flytta in någon under under april nästa år och att man fram till våren 2018 kommer att behöva nyanställa cirka 40 personer till den civila sidan.

– Personalen från centralerna i Eskilstuna och Jönköping som inte väljer att följa med i flytten till Linköping måste ersättas.

– Dessutom har vi en högre omsättning av anställda inom just den här sektorn jämfört med andra enheter inom polisen. Arbetsmiljön är stressig och många tycker att det är extra besvärligt och jobbigt. Därför tvingas vi hela tiden ha ett stort fokus på nyrekrytering.