Det byggs så det knakar i Sverige. Runt om i Sverige ökade byggtakten under 2016 jämfört med 2015. Nybyggnation av över 60 000 lägenheter påbörjades i Sverige under 2016 enligt SCB. Men Östergötland går mot strömmen. Här minskade byggandet av bostäder 2016 jämfört med året innan. Elias Aguirre (S) är ordförande Samhällsbyggnadsnämnden i Linköping har en förklaring till varför det inte byggdes lika mycket i Östergötland förra året.

– Vi har en byggboom i Östergötland och byggandet fortsätter vara starkt. Bara i Linköping pågår det byggande av 2 700 bostäder just nu. Minskningen i starter beror på att 2015 var exceptionellt, säger han.

Statistiken från SCB visar att det under 2015 byggdes drygt tusen fler lägenheter 2015 jämfört med 2016 i länet. Det skedde även en minskning av byggstarter av småhus och flerbostadshus. Elias Aguirre ser inte någon fortsättning av minskningen. Tvärtom tror han att det kan bli ett riktigt bra år i nybyggen under detta år.

– Den rödgröna regeringen ändrade äntligen reglerna för flygbuller vilket gav grönt ljus åt flera större projekt i Linköping. Vi räknar med ett starkt byggår och på att överträffa vårt mål om 1 000 färdiga bostäder även i år.