Från början var det bara en gård som drabbats av mjältbrand. Sedan kom ytterligare fall på andra gårdar. Oron för spridning finns hos flera lantbrukare i området, en av dem som är bekymrad över läget är lantbrukaren Philip Berglund.

Han driver sedan ett år tillbaka gården Ingvaldstorp storgård tillsammans med sin far. De har 250 köttdjur på gården. 140 av djuren i hans besättning ska vaccineras.

Philip Berglunds djur är friska. När Corren kommer till Ingvaldstorp storgård är han i full färd med att utfodra korna. I hagen går några stora tjurar, kor, och kalvar som fortfarande diar.

Artikelbild

| Vaccinationsområde. Philip Berglunds kor är friska men står på tur att vaccineras precis som alla andra djur inom vaccinationsområdet.

– Egentligen är kalvarna stora nog att klara sig på ensilaget eller betet, men det är väl gott att dia, säger Philip Berglund.

I går åkte han och köpte nya grindar och en behandlingsbox som han placerat ute i betet. Detta för att veterinärerna lättare ska kunna vaccinera hans djur.

– Jordbruksverket har gett knapphändig information om vad som gäller, och jag har ingen aning om hur och när de tänker komma och vaccinera mina djur, säger han.

I stället har han fått tänka ut själv hur han som lantbrukare bäst kan göra för att minimera risken för att hans djur ska smittas.

Artikelbild

| Kohage. Korna i hagen är helt ovetandes om den mjältbrand som dödat flera kor vid Omberg.

– Det bästa vore om Jordbruksverket ordnar ett informationsmöte enbart för oss lantbrukare här inom vaccinationsområdet, och gärna när vi har tid under arbetstid, säger han.

Är du orolig?

Artikelbild

| Philip Berglund, lantbrukare på Ingvaldstorp storgård i Väderstad.

– Det är så klart att man är. Det har ju spridit sig från Omberg, och efter det till Heda. Det är lika långt från Heda och hit, som från det första utbrottet. I den här branschen får man inte oroa sig för mycket, det här är ju inget vi kan styra över. Jag är mer orolig för hur konsumenterna tänker. Väljer de bort nötkött nu? Även om det är helt otänkbart, säger Philip Berglund.

Hur tycker du att Jordbruksverket skött det här?

– Det är ju lätt att vara efterklok. De borde ha vaccinerat hela den första besättningen och skapat ett lite mindre vaccinationsområde på en kilometer redan från början. Det hade kanske minskat risken för spridning. Men de gör nog allt de kan, säger han.

I hagen betar korna lugnt vidare. Ovetandes om den mjältbrandsmitta som drabbat kor på andra gårdar.

– Jag vet fortfarande inte när de kommer för att vaccinera mina djur. Jag hoppas att de även jobbar på helgerna. Jag kommer behålla djuren på den här betesmarken, jag tänker inte flytta dem förrän de är vaccinerade. Men det är ju hur jag själv tänker, säger Philip Berglund.

Vem som ska stå för de extra kostnader som mjältbrandsutbrottet innebär för lantbrukarna är fortfarande oklart.