Snart är arbetet med att sanera områdena där de mjältbrandssmittade djuren befunnit sig helt färdigt.

– Arbetet med att sanera markerna där de mjältbrandssmittade djuren påträffats är snart klart. Den urgrävda jorden måste vara helt borta innan vi häver avspärrningen, säger Lotta Andersson, operativ chef i Jordbruksverkets krisorganisation.

Vaccinationerna fortsätter som planerat och det finns inga nya kända fall av mjältbrand i djurbesättningar omkring Omberg i Östergötland.

Totalt har femton djur dött av mjältbrand.

I måndags bekräftades det senaste dödsfallet. De tre senaste djuren rör sig som tre älgar som hittats vid röjningsarbete av skog, i ett dike, och en av älgarna hittades i samband med skörden i ett gärde.

– Den senaste älgen som hittades, dog för ungefär en månad sedan, den förändrar inte läget i stort. Den hittades inom vaccinationsområdet. Så både tid och plats tyder på att det inte är ett nytt utbrott av mjältbrand. Området där älgen låg har vi sanerat och djuren som betar i närheten av området är vaccinerade, säger Lotta Andersson.