Ledare Motalas årliga politikerutfrågning ägde rum i fredags. Fokus låg på sedvanligt sätt på företagande, vilket gör att ämnesområdet är långt ifrån heltäckande. Ändå är tillfället ett välkommet inslag i den lokala demokratin och det hettade stundtals till ovanligt mycket i debatten.

Deltagarnas prestationer

Camilla Egberth (S) – stabil, fick ta smällar.

Caroline Unéus (M) – saklig, mindre framtädande än vanligt.

Kjell Fransson (L) – konstruktiv, framåtblickande.

Jan Arvidsson (C) – mycket konkret i sina förslag.

Agneta Niklasson (MP) – god vilja, blev långrandig.

Joakim Höglund (V, ny) – reflekterande, samverkansinriktad.

Jan Gyllenhammar (KD) – avväpnades, ojämn.

Joakim Pripp (SD) – svårt att ta plats, försökte.

Först kan det konstateras att debatten hade svårighet med balansen. Tre block deltog: majoriteten i Solidariskt Motala, den stora oppositionen i Allians för Motala och frifräsaren Sverigedemokraterna. De sistnämndas företrädare Joakim Pripp hamnade ofta utanför då han inte heller i år tog för sig i rimlig omfattning och fick publikrankning därefter.

Nytt var nämligen publikens deltagande via omröstningar. Publiken ansåg att Camilla Egberth gjort bäst ifrån sig i majoriteten, medan Caroline Unéus fick bäst betyg i oppositionen. Rimligt sett till framträdandena, även Kjell Fransson gjorde ett starkare intryck än tidigare år.

MVT bjöd på livesändning (och eftersändning), vilket gör att du som invånare kan bilda dig din egen uppfattning. Det är positivt att även lokaltidningen bidrar på detta sätt. Politiker suktar efter arenor att möta väljare på olika sätt och denna utfrågning är en ingrediens bland flera. En väl genomförd produktion som ger en bra paketering kan också förhöja intresset för de politiska sakfrågorna.

När det gäller företagsklimatet kom Svenskt Näringslivs rankning i veckan, med ett fortsatt dystert resultat för Motala kommun. Samtidigt ska inte betydelsen av dessa rankningar överskattas. Känslan från företagarna kring utvecklingen är i stort positiv från småföretagarna. Politikernas reflektioner kring företagande bjöd inte på några överraskningar, även om debatten tack vare en vass expertpanel var vass.

Landsbygdsutveckling är en fråga som sällan har fått ta plats på scen i dessa sammanhang. Diskussion fördes kring avveckling kontra utveckling, konkret berördes nedläggningen av Godegårds skola. Agneta Niklasson hänvisade till det låga antalet elever, medan Jan Gyllenhammar framförde oppositionens helhetssyn med bland annat tågstopp och samhällsutveckling. Camilla Egberth pratade om framtiden, samtidigt som den aktuella skolan läggs ner.

När det gäller bostadsförsörjning börjar byggandet ta fart, men det finns mer att göra, bland annat kring nyttjandet av digitaliseringsverktyg som Kjell Fransson lyfte fram. Enigheten om byggnation på hamnparkeringen och oenigheten kring kvarteret Linden berördes också, Joakim Höglund var beredd att själv ta spaden och sätta i marken.

På det hela taget bjöd inte utfrågningen på några stora överraskningar, men fyller ändå sin funktion. Arrangemanget utvecklas för varje år och formatet har en roll att spela även under valåret 2018.