Ledare Vadstena har en positiv förändring att vänta när det gäller närhet till mat både inom barn- och äldreomsorgen. Men hur länge kommer det att vara innan pendeln svänger tillbaka igen?

I vår vardag snurrar jorden vidare på sitt vanliga vis utan att vi märker något särskilt av det. Vi märker det däremot genom långsiktiga förändringar som dag och natt, sommar och vinter. Om och om igen. Det krävs perspektiv för att inse att vi återupplever de olika förändringarna och för att hitta mönstren som ligger bakom desamma.

Motsvarande förhållande gäller även i politikens värld. Inom många delar av den finns en tydlig pendelrörelse från den ena ytterligheten till den andra, om man har förmågan att se den. Förändringen är nämligen så pass långsam att de som befinner sig i rörelsen inte känner av den i nuet. I stället har resenärerna en förkärlek för att känna en dragning åt motsatt håll och tänka ”var det verkligen inte bättre förr” och så småningom agera därefter.

Pendeln kan svänga mellan olika typer av ändpunkter. Mellan centralisering och decentralisering, mellan närhet och effektivitet, mellan småskalighet och storskalighet, mellan katederundervisning och grupparbeten, mellan allmän värnplikt och elitarmé, och så vidare. Det enda som verkar vara mer eller mindre säkert är att många av dessa motsatser över tid turas om när det gäller att vara rådande.

I Vadstena får vi nu se ett pinfärskt exempel på denna krydda i den politiska vardagen, i och med att pendeln än en gång har svängt i frågan om tillagning av mat. MVT berättar nu i dagarna om att det föråldrade centralköket Culinar kommer att läggas ner och ersättas av ett kök för omsorgen, plus egna tillagningskök i varje förskola. Det är en stor investering av ett helt annat slag än centralkök.

Att ”det ligger i tiden att komma närmare barn och elever” lyfte kostchefen Anna Lundstedt fram som ett argument för förändringen. Pendeln hade alltså svängt så långt att det nu blivit trendigt och modernt att åter föra maten närmare barnen. Så kommer det antagligen att vara några årtionden innan det svänger tillbaka igen och ekonomins hårda, logiska argument får styra i stället för de mjuka, pedagogiska värdena. Snudd på lika förutsägbart som årstiderna.

På motsvarande sätt lyfts ”varm mat till de äldre” två gånger om dagen fram som ett mänskligt värde, som i detta läge prioriteras framför att optimera bort de dubbla transporter som både belastar ekonomi och miljö. Det är ytterst få personer som inte unnar våra årsrika denna positiva förändring, men även här finns en uppenbar risk att det bara är en tidsfråga innan pendeln svänger tillbaka igen.

Vi befinner oss just nu i en långvarig högkonjunktur med extremt låga räntenivåer, men hur länge kommer det att vara? Det drar ihop sig till valår 2018 och då läggs det gärna lite extra krut på välfärden, på människors livskvalitet och på saker som kostar extra pengar. Men hur länge kommer det att vara? Rådet till Vadstenas invånare blir att njuta medan det varar.