Insändare Hur hanteras giftigt avfall som bly och kvicksilver på bästa sätt för att inte nå olika vattenmiljöer? Ett bra exempel på slutförvaring är förvaring på hundratals meters djup ner i berggrunden som nu tillämpas av Rönnskärsverken. Ett annat exempel på slutförvaring är Vättern som tillämpas av Försvarsmakten, där hundratals ton oinkapslat avfall bestående av bly och koppar med inslag av kvicksilver ”förvaras”. Vilken slutförvaring kan tänkas lämpligast?

Gunnar Lundqvist

Vireda Aneby